Grote Markt

Samen maken we de Grote Markt van morgen!

Het stadsbestuur heeft een ambitieus project voor de Grote Markt bovenaan de agenda gezet. We gaan voor een kwalitatieve, groene en toegankelijke inrichting, met veel plaats voor zachte weggebruikers, ontmoeting en toffe evenementen. Voor de komende drie jaar hebben we daarvoor een traject opgezet, dat we samen met alle inwoners willen doorlopen. De eerste stap is een oproep om aanvullende suggesties te bezorgen bij het projectdossier dat naar de kandidaat-ontwerpers gaat.
Social media sharing

Eén van de vijf grote ‘werven’

De Grote Markt is het visitekaartje van Sint-Niklaas en ook met stip gespreksonderwerp nummer één onder Sint-Niklazenaars. Dat was vroeger zo en is vandaag niet anders. Sinds de omvorming van de markt tot evenementenplein in 2005, leeft bij veel inwoners het gevoel dat het anders kan: gezelliger, groener en met minder verkeer. Dat kwam bij verschillende gelegenheden duidelijk naar voor, onder meer bij de bewonersvergaderingen over het wijkcirculatieplan, Baas in Sint-Niklaas en de stadsgesprekken.

Ook het stadsbestuur heeft bij het uitschrijven van het beleidsprogramma en nadien bij het opmaken van het meerjarenplan die beoordeling gemaakt. De heraanleg van de Grote Markt is één van de vijf ‘werven’ die wij deze bestuursperiode willen realiseren.

 

Samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester

Uiteraard zijn wij voor deze belangrijke opdracht op zoek naar de knapste en meest geschikte ontwerper. Om de keuze te maken werken wij samen met de Vlaamse Bouwmeester. Hij lanceerde het principe van de ‘open oproep’ voor publieke opdrachtgevers, zoals het stadsbestuur. Dit betekent dat de opdracht voor de Grote Markt onder zijn leiding Europees gepubliceerd wordt en daardoor veel ruchtbaarheid krijgt. Samenwerken met de Vlaamse Bouwmeester betekent niet alleen een breed bereik voor de opdracht, maar ook een grondige kwaliteitsbewaking.

De ‘open oproep’ voor de Grote Markt werd gepubliceerd in juni 2019. 29 ontwerpers reageerden op de oproep. De Vlaamse Bouwmeester maakte een preselectie van acht ontwerpers. Samen met het stadsbestuur kwam hij midden december 2019 tot een verdere selectie van vier ontwerpers. Deze vier krijgen van het stadsbestuur een gedetailleerde opdrachtomschrijving. Daarmee gaan ze aan de slag om tegen midden mei 2020 een ontwerpvoorstel uit te werken. In de loop van de zomer valt dan de beslissing over welke ontwerper finaal de opdracht krijgt om de Grote Markt te hertekenen.

 

Projectdossier

Wat wij verwachten van het ontwerpvoorstel werd uitgeschreven in een lijvig document, het zogenaamde ‘projectdossier’. Heel wat aandachtspunten uit de verschillende participatietrajecten van de voorbije maanden en jaren zijn er in opgenomen.

Het document gaat naar de vier ontwerpers die geselecteerd werden in de tweede ronde door het stadsbestuur en de Vlaamse Bouwmeester. Het projectdossier omvat een omschrijving van het projectgebied en gaat in op zeven aspecten, die de ontwerpers moeten meenemen bij de uitwerking van hun voorstel.

Het projectgebied (zie plan in bijlage onderaan deze webpagina)

De opdracht voor de heraanleg van de Grote Markt omvat de totale herinrichting van het verharde middengedeelte, de bovengrond tussen Stationsstraat en Parkstraat met de realisatie van een eerste autoluwe zone, de herinrichting van de bovengrond tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein met de realisatie van een tweede autoluwe zone, de heraanleg van het kruispunt van Het Woord (met als aandachtspunt de toegankelijkheid van het Hendrik Heymanplein), de heraanleg van het Onze-Lieve-Vrouwplein en de inrichting van een bijkomende (fietstoegankelijke) in- en uitrit voor de parking van de Grote Markt aan de noordzijde.

Zeven aspecten

De Grote Markt heeft een veelzijdige betekenis voor onze stad. Wij willen dat de ontwerpers die veelzijdigheid meenemen bij het uitwerken van hun voorstel. Concreet gaat het om deze zeven aspecten.

 

  • De Grote Markt als stedelijk evenementenplein.
  • Een ontwerp voor een autoluwe, maar bereikbare Grote Markt.
  • Een ruimtelijk ontwerp dat de verblijfskwaliteit van de Grote Markt verbetert.
  • Een inzet op nieuwe ecologische uitdagingen, zoals ontharding, vergroening, verbeteren van de waterhuishouding en de luchtkwaliteit.
  • Het ontwikkelen van een participatief traject met alle inwoners.
  • Een geïntegreerde kijk op kunst op de Grote Markt.
  • De ambities van het klimaatplan onderschrijven en afgestemd zijn op de situatie van morgen.

 

Bijkomende suggesties: oproep aan de inwoners

Voortaan willen wij de bevolking stap voor stap betrekken bij de verdere voorbereiding van de heraanleg van de Grote Markt. De eerste stap gaat over de opdrachtomschrijving voor de vier ontwerpers die tegen midden mei 2020 een ontwerpvoorstel gaan indienen.

De inhoud van het projectdossier werd mede aangebracht door inwoners op tal van overlegmomenten, maar het stadsbestuur nodigt alle inwoners uit om nog aanvullende suggesties te bezorgen, uiterlijk op vrijdag 28 februari.

Dat kan via www.sint-niklaas.be/grotemarkt, waar ook het projectdossier te vinden is, of via een geprint formulier dat verkrijgbaar is in de voornaamste stadsgebouwen en gratis bezorgd wordt op aanvraag: communicatie@sint-niklaas.be en tel. 03 778 30 81.

 

Hoe gaat het verder?

In juni 2020 volgt een participatie-initiatief rond de voorstellen van de vier ontwerpers.

In de zomer valt dan de beslissing over de keuze van de ontwerper. Die gaat in de loop van de maand september aan de slag. Het zit uitdrukkelijk in zijn opdracht om bewoners en bezoekers te betrekken bij het omvormen van onze Grote Markt tot een warme plek van ontmoeting en beleving, een echt stadshart!

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen