Niko

Samen vooruit: Sint-Niklaas profileren als ondernemende centrumstad

Sint-Niklaas wil zich profileren als ondernemende centrumstad en heeft daarvoor met de Ruimtelijke Economische Studie een nieuw beleidsinstrument klaar.
Social media sharing

Doelstellingen

De beleidsstudie heeft volgende doelstellingen:

  • een strategische ruimtelijke visie en een operationeel kader te ontwikkelen voor de lokale economie van onze stad;
  • het verhogen van de tewerkstelling in onze stad zowel voor laag-, midden-, als hooggeschoolden. Zo krijgen we een gezonde mix en beroepskansen voor iedereen;
  • een duidelijk economisch profiel creëren voor onze centrumstad;
  • betere afstemming tussen onderwijs en tewerkstelling.

 

Samen met economische spelers

De studie kwam tot stand door bedrijven, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties te betrekken bij de opbouw en uitwerking. Naast analysewerk door Sweco Belgium en Rebel Group, hebben we vooral ruimte gegeven voor inbreng van onze lokale economische spelers.

Wat belangrijk is: “De studie heeft niet tot doel om een naslagwerk met dogma's te zijn, maar een inspirerend werk 'voor de stad van morgen'”

 

Krachtlijnen

In de studie wordt een analyse gemaakt van de sterktes van onze lokale economie en groeipotenties om toekomstige bedrijvigheid aan te trekken. De groei of speerpuntsectoren die worden vooropgesteld zijn hoogtechnologische productie (maakindustrie), IT en Telecom, zakelijke dienstverlening en toegevoegde waardelogistiek. Het onderwijs loopt als sector van kennisinstellingen transversaal door deze sectoren. Onderwijs verbindt als het ware de speerpuntsectoren.

In de studie wordt ook een analyse gemaakt van de beschikbare ruimte voor de economische actoren. Uit de analyse blijkt dat de ruimtebalans in evenwicht is en er nog potentieel zit in het verruimen en clusteren van bestaande bedrijvenzones. Maar een continue monitoring van vraag en aanbod is essentieel.

 

Eerste aanzet

We zetten verder op de herontwikkeling van traditionele bedrijvenzones, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor nieuwe vormen en functies. Een eerste aanzet werd hiervoor gegeven met de herontwikkeling van Industriepark-Noord. Maar er is ook oog voor het versterken van bestaande economie en sociale economie. Inzetten op complementariteit vinden we in de Heistraat site, waar de kringloopwinkel is gevestigd, die werd aangeduid als broedplaats voor circulaire economie. De stationsomgeving voor zakelijke dienstverlening. Inzetten op verwevenheid is bovendien een boot die we als Sint-Niklaas niet mogen missen.

 

Economisch profiel

Met deze studie willen we ook een aanzet geven om het profiel en merk voor de stad scherper te stellen. Als we van Sint-Niklaas een dynamische, ondernemende stad willen maken, moeten we durven kiezen. Ondernemen zal binnen stadspromotie dan ook een prominente rol krijgen.

In uitvoering van de studie werd een samenwerkingsovereenkomst gemaakt met Voka-Kvk Antwerpen Waasland. Zij bieden naast hun breed netwerk van bedrijven ook hun knowhow en expertise aan. Op deze manier staan we als stad dichter bij de opportuniteiten die zich voordoen. Dit is echter nog maar de eerste stap naar uitvoering. Kortom, Sint-Niklaas als ondernemende stad profileren met als basis de ruimtelijke economische studie!

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen