arbeider

Samenwerkingsovereenkomst VDAB – stad Sint-Niklaas

VDAB en het stadsbestuur van Sint-Niklaas sluiten een samenwerkingsovereenkomst af voor de periode 26 juni 2020 t.e.m. 31 december 2025. Dit doen ze om in te spelen op de lokale noden en opportuniteiten die de stedelijke context en arbeidsmarkt heeft. Het stadsbestuur zal samen met VDAB zorgen voor een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak om bepaalde doelgroepen die uitgesloten worden van een deelname aan de arbeidsmarkt, en dus ook van deelname aan de lokale samenleving, te bereiken.
Social media sharing

Deze doelen zijn ingedeeld in drie thema’s: ‘meer mensen aan de slag’, ‘veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt’ en ‘sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat’.

In het regeerakkoord lezen we de Vlaamse ambitie om 120.000 mensen extra aan de slag te helpen. Hier zijn vele handen voor nodig. Een versterkte samenwerking van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) met de verschillende lokale besturen wordt naar voor geschoven als één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie. In het bestuursakkoord 'Samen maken we de stad van morgen' en de Ruimtelijk economische studie, die strategische ruimtelijke visie en een operationeel kader uittekent, willen we ontwikkelingssporen vastleggen naar duurzame en innovatieve economie die zorgt voor werkgelegenheid in onze stad.

Deze samenwerkingsovereenkomst met het lokaal bestuur Sint-Niklaas is een vertaling van die ambitie in de praktijk. Door verschillende acties op te zetten, willen beide actoren meer inwoners van Sint-Niklaas aan het werk zetten en de vacatures bij de Sint-Niklase werkgevers invullen. Voor de werkzoekenden wordt de factor ‘werk’ opnieuw benut als een opstap naar participatie in de samenleving, met positieve invloed voor het individu én de lokale gemeenschap. Er is ook een belangrijk rol weggelegd voor lokale ondernemingen, zij zorgen immers voor werk. Het stadsbestuur ondersteunt en werkt intensief samen met hen in het kader van tewerkstellingsinitiatieven. VDAB ondersteunt hierbij, en zorgt als arbeidsmarktregisseur (al dan niet in samenwerking met partners) voor een lokaal opleidingsaanbod, zowel voor werkzoekenden als voor wie reeds aan de slag is.

Deze overeenkomst tussen VDAB en het stadsbestuur Sint-Niklaas is één van de overeenkomsten die VDAB sluit in de provincie Oost-Vlaanderen tijdens de nieuwe legislatuur. Zoals ook opgenomen in het regeerakkoord, zullen hierna nog samenwerkingsovereenkomsten afgesloten worden tussen VDAB en andere (clusters van) lokale besturen in Oost-Vlaanderen.

 

CONTACT:

Adel Mouchalleh, communicatieverantwoordelijke VDAB Oost-Vlaanderen, 0475 72 12 95, adel.mouchalleh@vdab.be

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen