School Watermolendreef

Schoolomgeving Watermolendreef krijgt nieuw gezicht

In samenwerking met de directie en de verkeerswerkgroep van de basisschool Onze-Lieve-Vrouw Presentatie transformeerde de stad de schoolingang van de Watermolendreef. De inzet van dit initiatief was het verbeteren van de verkeersveiligheid, verfraaiing van het openbaar domein en afstemming op het masterplan publieke ruimte van het stadsbestuur.
Social media sharing

Herkenbare schoolomgeving
Het creëren van veilige en leefbare schoolomgevingen is een belangrijke beleidsambitie voor het stadsbestuur. In dat kader werd voor elke kleuter- en basisschool een schoolvervoerplan opgemaakt. Dat is een plan dat het verduurzamen van het woon-schoolverkeer nastreeft. Het schoolvervoerplan heeft tot doel om de engagementen inzake verkeersveiligheid van elke partij scherp te stellen. Zo heeft de stad het engagement genomen om elke schoolomgeving verkeersveilig in te richten, conform de uitgangspunten van het masterplan publieke ruimte met extra aandacht voor de herkenbaarheid van de schoolomgeving.

Probleemstelling
Er werd vastgesteld dat de snelheidsbeperkingen niet goed nageleefd werden. De schoolomgeving was daarenboven niet goed zichtbaar, wat onaangepast verkeersgedrag in de hand werkt. De plaatsing van de K&R-zone zorgde voor heel wat gevaarlijke manoeuvres. Voor de bakker was er bovendien ook nog een problematiek van het laden en lossen. Er waren geen fietsvoorzieningen aanwezig waardoor het bij schoolbegin en -einde steeds een opgave was voor de vele fietsers. In combinatie met de verkeerschaos van de talrijke wagens was de omgeving niet erg fietsvriendelijk. Ten slot werd het geheel ontsierd met oud straatmeubilair en werden de toegankelijkheidsprincipes niet gerespecteerd.

Doelstellingen
De stad wil het schoolverkeer verduurzamen. Veel leerlingen fietsen reeds naar school of worden met de fiets gebracht. Zowel de verkeerswerkgroep alsook het schoolbestuur willen dit gedrag verder blijven aanmoedigen. Er werd daarom ruimte gemaakt voor de fietser. Dit werd gedaan door de integratie van fietsnietjes en een bakfietsparkeervak. De omgeving werd ook een stuk veiliger gemaakt door het wegtrekken van manoeuvres voor de schoolingang door het verplaatsen van de K&R-zone. Deze kan eveneens dienst doen als laad- en loszone voor de leveranciers van bakker Moens. Bijkomend werd er een kortparkeerplaats voor de bakker gecreëerd.

De herkenbaarheid van de schoolomgeving werd geaccentueerd door de wegversmalling en de reeds aangebrachte coating. Bovendien zorgde de boom niet alleen voor een extra visualisatie van de oversteek maar eveneens een vergroening binnen de omgeving.

Samenwerking
Binnen de contouren van het schoolvervoerplan gaf de verkeerswerkgroep de aanzet voor herinrichtingsplannen. Dit werd dan afgetoetst bij het stadsbestuur en bakkerij Moens. De stad maakte op basis hiervan (en getoetst aan de diverse aspecten van een kwalitatieve inrichting) een inrichtingsplan op.

De aanpassing van de schoolomgeving werden gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen