Waas tegen Dender met het VK Tegelwippen

Sint-Niklaas, Aalst en Dendermonde tegelwippen tegen elkaar

Van dinsdag 21 maart tot en met dinsdag 31 oktober vindt het eerste Vlaams kampioenschap Tegelwippen plaats. Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas dagen elkaar uit om zoveel mogelijk tegels te wippen. Begin april lanceren de drie steden een ludieke campagne om alle inwoners aan te moedigen om deel te nemen.
Social media sharing

Meer dan 140 steden en gemeenten nemen deel aan het Vlaams kampioenschap Tegelwippen, waarbij ze zoveel mogelijk tegels uitbreken en vervangen door groen. Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken Vlaanderen meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en gewoonweg ook veel mooier. 

Dender versus Waas
Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas dagen elkaar uit om het grootste aantal tegels uit te breken. Alles telt mee, van grote projecten zoals ontharding van een speelplaats tot initiatieven van inwoners, wijken en verenigingen. Om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, worden alle gewipte tegels verrekend tot een TPI-index, of gewipte tegels per 1.000 inwoners. De drie steden maken zo ook effectief werk van het Burgemeestersconvenant dat ze ondertekenden om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken. 

Waas tegen Dender met het VK Tegelwippen

Ludieke campagne
Begin april start een ludieke campagne, waarmee de drie steden hun inwoners aanmoedigen om zoveel mogelijk te ontharden en te vergroenen. De drie steden hebben allemaal een link met paarden: Dendermonde heeft het Ros Beiaard, Aalst het Ros Balatum en Sint-Niklaas het paard van Sinterklaas. Zij spelen de hoofdrol in de ludieke campagne, door te verlangen naar een groene weide in plaats van een verharde stal. Welke stad zal tegen eind oktober het meeste groen voorzien?

Iedereen kan deelnemen door beton, asfalt, klinkers, kiezels, kunstgras … uit te breken. Je geeft die in via de tegelteller op de website www.vk-tegelwippen.be.

Inzet
De stad Sint-Niklaas zet al een hele tijd in op ontharden. De stad steunt onder meer de omvorming van speelplaatsen tot groenere plekken, het creëren van geveltuintjes en de vergroening van kinderdagverblijven, woonzorgcentra en zorginstellingen. In het stadscentrum staan er binnenkort opnieuw een aantal grote onthardingsprojecten op stapel, zoals op de Houtbriel, in de school Forum Da Vinci en bij turnkring Kracht en Geduld. Op de Houtbriel is de eerste van een aantal ingrepen momenteel aan de gang. 

Info
www.vk-tegelwippen.be
Sint-Niklase dienst duurzaamheid: duurzaamheid@sint-niklaas.be

Waas tegen Dender met het VK Tegelwippen
Waas tegen Dender met het VK Tegelwippen
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen