European Disability Card

Sint-Niklaas aanvaardt de European Disability Card, een kaart om de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken.

De Europese handicapkaart of de European Disability Card (EDC) wil personen met een handicap aanmoedigen om deel te nemen aan activiteiten, net zoals iedereen. Het is een Europees project waaraan acht lidstaten (België, Cyprus, Estonia, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië) deelnemen.
Social media sharing

Deze kaart is in 2017 gelanceerd en bewijst dat je erkend bent als persoon met een handicap. De kaart wordt gratis op naam afgeleverd. Meer info vind je op de website https://eudisabilitycard.be.

Iedere EDC-houder kan genieten van een aantal voordelen op het vlak van cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten bij de deelnemende partners. En nu ook in Sint-Niklaas! Ontdek waar deze kaart kan gebruikt worden vanaf 1 augustus 2020.

 

Mercatormuseum, SteM en De Salons

Bezoekers met verminderde mobiliteit, een visuele en auditieve beperking, dementie, verstandelijke beperking of met een psychische kwetsbaarheid kunnen reeds genieten van een hele reeks voordelen in onze musea.

Voorbeelden:  

  • De wandteksten zijn in een groot lettertype voor mensen met een visuele beperking.
  • Themarondleiding door een tolk Vlaamse gebarentaal en opgeleide gids op aanvraag.
  • Themarondleiding door opgeleide gids voor volwassen personen met een mentale beperking of een visuele beperking en mensen met een psychische kwetsbaarheid op aanvraag.
  • Voor kinderen met een matig tot ernstige mentale beperking en/of autismespectrumstoornis is er een museumles met workshop over luchtballonnen op aanvraag.

Ontdek het volledige aanbod via https://www.museasintniklaas.be/plan-jouw-bezoek/toegankelijkheid.

Vanaf 1 augustus wordt dit aanbod uitgebreid en kunnen bezoekers met een European Disability Card samen met 1 begeleider gratis binnen in alle musea in Sint-Niklaas.

 

 

Sinbad

De tarieven om te gaan zwemmen zijn aangepast voor EDC-houders naar 50% van de basisprijs. Zo kost een zwembeurt 1,50 EUR, een 10-beurtenkaart 12,50 EUR en een jaarabonnement 45 EUR voor mensen met een European Disability Card.  Ook zwemlessen, georganiseerd vanuit de stad, krijgen een aangepast tarief van 50%.

Sportactiviteiten

Voor het gebruik van sporthallen, -lokalen en -terreinen, worden de prijzen voor EDC-houders aangepast: ze betalen 50% van de basisprijs. Dit is een gelijkstelling met kansenpashouders. Ook aan de sportlessen die vanuit de stad worden georganiseerd kunnen EDC-houders deelnemen aan de helft van de prijs. Jeugdsportkampen vallen daarbuiten.

Cultuurcentrum

Vanaf 2021 zal ook het Cultuurcentrum de European Disability Card aanvaarden en aan de houders ervan bepaalde voordelen geven. Dit wordt verder uitgewerkt in het najaar.

Hoe een European Disability Card aanvragen?

De kaart wordt aangevraagd bij de instantie die de erkenning aan de persoon met een handicap heeft gegeven. Voor Vlaanderen is dat FOD Sociale Zekerheid of VAPH. Ongeveer een maand na aanvraag ontvangt men de kaart per post.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen