affichebeeld

Sint-Niklaas ijvert voor naleving van gelijke kansen op de woonmarkt

De Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op zondag 21 maart staat dit jaar in het teken van gelijke kansen op de woonmarkt. Sint-Niklaas lanceert een campagne om racisme en discriminatie bij het huren of kopen van een woning zeker te melden. Een hulpverlener in het welzijnshuis helpt bij het indienen van een klacht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Unia zal op zijn beurt de melding verder onderzoeken en met beide partijen naar een oplossing zoeken. De stad ijvert op die manier voor gelijke kansen op de woonmarkt, in dialoog met de immobiliënsector.
Social media sharing

21 Maart Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas streeft naar een rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en zich thuis voelt. Sint-Niklaas wil dat iedereen zonder racisme en discriminatie toegang heeft tot een woning en het recht op wonen is verzekerd.

De zoektocht naar een geschikte woning verloopt echter niet altijd even vlot. Dit heeft te maken met verschillende factoren zoals een te kort aan betaalbare kwalitatieve woningen. Maar helaas zijn soms ook racisme en discriminatie nog steeds een drempel om een geschikte woning te vinden.

Het Vlaams actieplan tegen discriminatie op de woonmarkt stelt dat elke burger op een laagdrempelige manier discriminatie op de woonmarkt moet kunnen melden bij een lokaal bestuur. Sint-Niklaas neemt daarin mee het voortouw.  Samen met Samenlevingsopbouw, de Huurdersbond en Unia ontvouwt de stad in maart en april een actieplan om de meldingsmogelijkheden ruimer bekend te maken en de meldingsbereidheid te vergroten.

Blijf er niet mee zitten. Meld het.

Wie het gevoel heeft in de zoektocht naar een woning te zijn gediscrimineerd op basis van geslacht, afkomst, gezondheidstoestand, fysieke mogelijkheden, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd of een andere discriminatiegrond, wordt in een campagne overtuigd dit zeker te melden. Dat geldt niet alleen voor de slachtoffers ervan, maar ook voor getuigen, welzijnswerkers en zelfs stadspersoneel. Iedereen kan immers met de toestemming van het slachtoffer een melding maken.

Op zijn sociale mediakanalen en website lanceert Sint-Niklaas verschillende filmpjes waarin personen getuigen over hun woonsituatie en de moeilijke zoektocht naar een woonst, waarbij ze soms met racisme of discriminatie te maken kregen.

Hulp bij het melden van discriminatie en racisme

Een belangrijke pijler is ook hulp bij het melden van racisme of discriminatie op de huurmarkt. Burgers kunnen hiervoor op een eenvoudige manier aan de balie in het welzijnshuis een afspraak maken met een hulpverlener. Die maakt na een gesprek de melding op en dient die in bij Unia. Unia volgt op zijn beurt de zaak verder op en zoekt in dialoog met de verschillende partijen naar een oplossing.

Het vergroten van de meldingsbereidheid is slechts één aspect van het bevorderen van gelijke kansen op de woonmarkt. Zo zijn er ook al heel wat andere initiatieven die gelijke kansen bevorderen. Het stadsbestuur wil vooral de dialoog met de verschillende betrokkenen blijven aangaan, in het bijzonder met de immobiliënsector, en samen naar oplossingen zoeken om gelijke kansen op de woonmarkt te bevorderen.

Het stadsbestuur bevroeg op basis van het Gelijke behandelingsprotocol - waarbij iedere ondertekenaar zich engageert om niet te discrimineren – reeds alle spelers op de immobiliënmarkt. Het rapport is nog in de maak. Op basis daarvan zet de stad de dialoog binnenkort verder.

De immosector neemt intussen zelf reeds initiatieven om gelijke kansen te bevorderen en discriminatie te bestrijden, zoals opleidingen over de anti-discriminatieclausule, wetgeving rond racisme en discriminatie, opleidingen over omgaan met racisme en sensibilisering van het personeel.

Sint-Niklaas sensibiliseert ook zijn medewerkers en organiseert samen met Unia voor alle personeel een vorming over racisme en discriminatie, het belang om dit te melden en de verschillende meldingsmogelijkheden. Met Woonwijzer Waasland komt er een vormingsmoment voor alle hulp- en welzijnsorganisaties van het Waasland.

Unia voor alle meldingen

De Dag tegen Racisme en Discriminatie is zeer zeker ook het moment om te benadrukken dat niet enkel op het vlak van huisvesting racisme en discriminatie kan gemeld worden aan Unia, maar ook op het gebied van alle andere levensdomeinen.  Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

INFO

Unia Regio Sint-Niklaas, Meldingen racisme en discriminatie, Gratis tel op 0800 12 800, Online via www.melding.unia.be

 

Welzijnshuis Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, Dienst diversiteit, preventie en samenleving, 03 778 37 43, welzijnshuis@sint-niklaas.be

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen