Kruispunt Monseigneur Stillemansstraat - Kokkelbeekstraat

Sint-Niklaas klaar voor schoolstart met hele reeks verkeersveilige verbeteringen

Voor scholenstad Sint-Niklaas staat vrijdag 1 september met stip in de agenda: zo’n 22.000 leerlingen starten met frisse moed aan het nieuwe schooljaar. Heel wat kinderen en jongeren begeven zich ook terug dagelijks in het verkeer, vaak met de fiets. Naar jaarlijkse gewoonte greep de stad de zomermaanden dan ook aan om intensief te werken aan meer verkeersveiligheid, in het bijzonder op de veelgebruikte schoolroutes, met vrijdag 1 september als streefdoel.
Social media sharing

Verkeersveiligheid staat al lang hoog op de agenda van het stadsbestuur, en de voorbije jaren gebeurden al heel wat inspanning om de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen te vergroten. Met succes. Elk jaar blijven we verder bouwen aan een verkeersveilige stad. Een overzicht.

Monseigneur Stillemansstraat
De stadinwaartse fietsverbinding tussen de Kokkelbeekstraat en het Hendrik Heymanplein en de Grote Markt werd verbeterd. Er zijn namelijk veel fietsers die vanaf de Monseigneur Stillemansstraat richting de Grote Markt fietsen door de Kokkelbeekstraat, terwijl dit niet toegelaten is. De correcte route naar de Grote Markt loopt via de Monseigneur Stillemansstraat, richting het Hendrik Heymanplein. Via een gemarkeerde fietssuggestiestrook vanaf de Kokkelbeekstraat kunnen fietsers mee de bocht volgen naar de Monseigneur Stillemansstraat. Met haaientanden voor het autoverkeer dat van de Kokkelbeekstraat komt, maken we het afdraaien voor het fietsverkeer een stuk veiliger. De rijweg in zowel de Monseigneur Stillemansstraat en Hendrik Heymanplein werd eveneens vernieuwd in functie van fietscomfort.

Sint-Andriesstraat (Belsele)
De Gavermolenstraat (deel tussen de Rozenlaan en de Sint-Andriesstraat/Mierennestraat) is sinds deze zomer doodlopend ter hoogte van de Mierennest om sluipverkeer tegen te gaan. Hiervoor plaatsten we een verkeersfilter in proefopstelling. Extra flankerende maatregelen in de Sint-Andriesstraat zorgen ervoor dat het probleem zich niet verplaatst naar de schoolomgeving. Tijdens het begin en einde van de schooldag in Gavertje Vier geldt een stilstaan- en parkeerverbod in de Sint-Andriesstraat vanaf de overzijde van de inrit van de parking tot aan de uitrit. Dit zorgt ervoor dat er voldoende doorstroming is tijdens de drukste momenten op straat en ook dat er nog voldoende parkeerplaatsen zijn tijdens activiteiten in de sporthal. Ter hoogte van het kruispunt Gavermolenstraat/Sint-Andriesstraat/Mierenneststraat werden er fietsoversteken en een zebrapad voorzien. Tot slot werd hier ook de rijweg helemaal vernieuwd, nadat de parking eerder werd uitgebreid.

Weverstraat
Samen met de gemeente Waasmunster investeerden we in een veiligere fietsroute van en naar de Broederschool (Biotechnische & Sport) door de aanleg van fietssuggestiestroken in de Weverstraat vanaf de N70 richting de school en in de Kleiweg vanaf de eerder aangelegde fietsoversteekplaats langs de N41.

Truweelstraat
In de Truweelstraat, tussen de Mercatorstraat en de Koningin Elisabethlaan, werd de asfaltverharding vernieuwd en brachten we fietssuggestiestroken van 1,75 m breed aan in een okerkleurige markering aan beide kanten van de straat. Zo volgen na het gedeelte van de Truweelstraat dat ingericht is als fietsstraat ook betere en bredere fietsvoorzieningen in het gedeelte tussen de Mercatorstraat en de Koningin Elisabethlaan.

Edgar Tinelstraat (Sinaai)
Aan de Sint-Catharinaschool (afdeling Tinel) in de Edgar Tinelstraat in Sinaai legden we twee wegversmallingen aan op het begin en het einde van de schoolomgeving. De aanwezigheid van de parkeerplaatsen zorgde er in het verleden voor onveilige situaties voor het schoolverkeer door manoeuvrerend autoverkeer. Daarom vormden we de parkeerplaatsen binnen de schoolomgeving om naar een voetpad en groenzones.

Ook de voortuin van het Tinelmuseum kreeg een makeover. Het is nu een gezellige plek met zitelementen: een extra leuke plaats om even te rusten of te wachten voor of na school. De groenaanleg in de voortuin volgt in het najaar.

Watermolendreef
In de Watermolendreef, vanaf de Plezantstraat tot aan het kruispunt met de Albrecht Rodenbachstraat, brachten we twee fietssuggestiestroken aan van elk 1,75 meter breed in okerkleurige markering. De parkeervakken aan de onpare kant van de straat werden beter aangeduid, met duidelijke lijnen rond de parkeerplaatsen. 

Onze-Lieve-Vrouwstraat
Het betonnen fietspad in de Onze-Lieve-Vrouwstraat, tussen de Dalstraat en de Hemelaerstraat, werd tijdelijk hersteld na de voorbereidende nutswerken voor het project Grote Markt, en werd in de tweede helft van augustus volledig uitgebroken en opnieuw aangelegd in rode beton.

Kleine herstellingen aan trage wegen
Ook een aantal trage doorsteken kregen een opfrissing, waarvan de meest opvallende de aansluiting van de Kleine Uilenwegel op de F4 in Nieuwkerken is. Deze werd verbreed om het fietsverkeer gemakkelijker te laten afslaan.

Clement Heirmanstraat
In de Clement Heirmanstraat, vlakbij Forum Da Vinci, grepen we een opportuniteit aan om het brede voetpad gedeeltelijk te ontharden en de groenzone op te waarderen. Het resultaat is een mooie, kwalitatieve groenberm.

Het hele jaar rond focus op verkeersveiligheid
Niet alleen op 1 september, maar ook het hele jaar rond besteden we aandacht aan verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Een greep uit een aantal acties:

  • Voor elke kleuter- en basisschool is een schoolvervoerplan opgemaakt. De klemtoon binnen deze schoolvervoerplannen ligt op de samenwerking tussen stadsbestuur, school en politie. Een veilige schoolomgeving vergt immers een degelijke, leesbare weginfrastructuur, een passend handhavingsbeleid en een juiste verkeerseducatie.
  • Negen scholen in Sint-Niklaas en deelgemeenten richten dagelijks een schoolstraat in van 8 uur tot 8.30 uur en van 15.15 tot 15.45 uur.
  • In schoolomgevingen waar het niet mogelijk is om een schoolstraat in te richten, wordt de schoolingang extra geaccentueerd. Zo’n een omgeving bestaat uit: een snelheidsremmer, gekleurde vakken op de rijbaan, de markering ‘school’, accentverlichting, een biflash en leds ter hoogte van het zebrapad.
  • Elke schoolspits bemensen onze gemeenschapswachten de oversteekplaatsen rond de Grote Markt voor voetgangers en fietsers op weg naar school.
  • In Sint-Niklaas gelden er strikte afspraken voor het uitvoeren van werken en voor werftransport. Op schooldagen tijdens de ochtendspits (7.45 tot 8.30 uur), namiddagspits (15.30 tot 16.30 uur) en woensdagmiddagspits 11.30 tot 12.30 uur) is het verboden om leveringen te doen of te laden en te lossen op het openbaar domein. 
Kruispunt Monseigneur Stillemansstraat - Kokkelbeekstraat
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen