De Sint-Niklase jeugdhuizen zijn klaar voor de volgende vier jaar.

Sint-Niklase jeugdhuizen klaar voor volgende vier jaar: meer dan verdubbeling van Vlaamse projectsubsidies

De Sint-Niklase jeugdhuizen JC Den Eglantier, OJC Kompas en De Gemeenschap maken zich enthousiast op voor de komende jaren, dankzij een aanzienlijke stijging van de Vlaamse projectsubsidies. De komende vier jaar ontvangen de jeugdhuizen jaarlijks 320.000 EUR aan middelen, meer dan een verdubbeling tegenover de vorige periode. Grote winnaars zijn de Sint-Niklase jongeren, die hiermee de komende jaren op een nóg kwaliteitsvoller jeugdhuisaanbod kunnen rekenen.
Social media sharing

Vanaf 2024 starten de jeugdhuizen een nieuwe beleidsperiode waarvoor zij vanuit Vlaanderen projectsubsidies ontvangen. In het voorjaar ondersteunde JOS vzw JC Den Eglantier, OJC Kompas en De Gemeenschap bij het indienen van hun aanvraag op de subsidielijn voor Geprofessionaliseerde Jeugdhuizen.

Schepen voor Jeugd Bart De Bruyne: "We namen de jeugdhuizen mee op een traject om hun ambities scherp en concreet te formuleren. Daarnaast gingen we met hen op zoek naar hoe we een breed en divers publiek kunnen bereiken door hun bovenlokale projecten op elkaar af te stemmen. Met succes: de komende vier jaar komen er elk jaar 320.000 EUR Vlaamse middelen voor jeugdhuizen richting Sint-Niklaas. Dit is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de vorige subsidieperiode 2020-2023!" In die periode ontvingen de Sint-Niklase jeugdhuizen 123.000 EUR per jaar.

Niet alleen de toegekende bedragen liggen hoger, maar Sint-Niklaas heeft met De Gemeenschap ook een derde jeugdhuis dat kan rekenen op Vlaamse subsidies.

 Extra personeelsinzet
De jeugdhuizen rekenen voor het aanbieden van kwaliteitsvol jeugdwerk op de expertise van professionele jeugdwerkers. Dankzij deze middelen kunnen 5,3 VTE gefinancierd worden, goed voor zes beroepskrachten die zich de komende vier jaar kunnen inzetten voor het wel en wee van jongeren in Sint-Niklaas. Met Adelina en Marie werden in JC Den Eglantier alvast de eerste beroepskrachten aangenomen. In De Gemeenschap kan je terecht bij Inas en vanaf januari ook bij Nabil. De vacature voor een derde beroepskracht staat open. OJC Kompas lanceert in december een vacatureoproep voor een projectmedewerker die instaat voor de repetitiekoten.

Wat te verwachten?

OJC Kompas
In haar repetitiekoten en deelatelier werkt OJC Kompas aan een hechte community van makers. Binnen deze community leren jongeren van elkaar door materiaal, expertise, ervaring(en) en netwerk uit te wisselen. Vanaf 2024 kan je hier maandelijks terecht voor huiskamerconcerten, jamsessies, kleine expo’s en workshops. In samenwerking met BAAS zal Kompas trajecten aanbieden die jonge makers helpen om hun eerste stappen te zetten richting ondernemerschap. Met KOLAB.demikes wil OJC Kompas haar concertwerking nieuw leven inblazen: dit halfjaarlijks concert programmeert newbies uit de repetitiekoten naast grotere namen die hen inspireren.

JC Den Eglantier
JC Den Eglantier is een vaste waarde aan het Sint-Nicolaasplein. In de vernieuwde gebouwen van KOLAB is ‘den Egel’ het kloppend hart voor open jeugdwerk. Nieuwe jongereninitiatieven zoals Blach Teeth Records en de Stuifkotdeejay’s komen er tot bloei. Tijdens Com.af. breidt den Eglantier haar instuifwerking uit met een educatief luik: samen koken, samen eten wordt er steevast gekoppeld aan samen praten (bv. lezingen) of samen maken (bv. workshops). Daarnaast kan je hier ook terecht om te experimenteren met beeld en geluid. In het dj-atelier oefen je je eerste sets en in het beeldatelier ga je aan de slag met software én meer traditionele technieken. In verschillende workshops krijg je een eerste initiatie in linosnedes, zeefdruk en analoge fotografie.

De Gemeenschap
De Gemeenschap bestaat ondertussen tien jaar. Na een intensieve verbouwing van haar pand in de Mercatorstraat kent de werking sinds februari een steile opgang. Door hun ligging in de stationsbuurt en sterke verankering binnen verschillende gemeenschappen met allochtoonse roots slagen zij erin jongeren te betrekken die doorgaans moeilijker hun weg vinden naar het open jeugdwerk. Naast haar instuifwerking richt De Gemeenschap ook een co-workingspace in. Je kan hier terecht om huiswerk te maken, te studeren of gebruik te maken van één van de 20 laptops die de Gemeenschap ter beschikking stelt. Maandelijks gaan er meerdere gratis workshops door die je digitale skills aanscherpen. Daarnaast organiseert De Gemeenschap gespreksavonden, dialoogtafels en debatten rond maatschappelijke thema’s. Jongeren nemen hieraan deel en via workshops en trainingen worden ze in hun debatskills versterkt. De projectsubsidies die vanaf 2024 richting De Gemeenschap gaan, bieden een garantie op het duurzaam verankeren van een jong jeugdhuis dat volop opbloeit. Nabil werd alvast aangeworven en de vacature voor een derde beroepskracht staat open.

De Sint-Niklase jeugdhuizen zijn klaar voor de volgende vier jaar.
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen