Zedenispecteurs

Slachtoffer van seksueel geweld? Meld het aan de politie.

Op Internationale Vrouwendag stelt Lokale Politie Sint-Niklaas met trots haar team van zedeninspecteurs voor. Dit team zal voortaan alle slachtoffers van seksuele delicten bijstaan bij hun eerste aangifte van het misdrijf, wat vrij uniek is in het politielandschap. Seksueel geweld gebeurt nog te vaak, terwijl niet ieder slachtoffer ermee naar de politie stapt. Alle slachtoffers van seksueel geweld verdienen echter gespecialiseerde opvang. De zedeninspecteurs van Lokale Politie Sint-Niklaas zijn opgeleid om deze slachtoffers van seksueel geweld professioneel op te vangen.
Social media sharing

Doorverwijzing naar Zorgcentrum na Seksueel Geweld voor aangifte acuut seksueel misdrijf (<7 dagen)

Als de feiten net gebeurd zijn, kunnen nog sporen van het misdrijf aanwezig zijn. De slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot 7 dagen na de feiten) worden onmiddellijk doorverwezen naar het Zorgcentrum na Seksueel geweld in Gent, waar ze worden opgevangen door zedeninspecteurs van verschillende politiezones die in een beurtrolsysteem werken. Als de sporen snel onderzocht kunnen worden, is de kans groter dat de dader snel wordt opgepakt. 

Aangifte bij zedeninspecteur in Politiehuis voor niet-acuut seksueel geweld (>7dagen)

Niet alle slachtoffers van seksueel geweld hebben de reflex of de kracht om onmiddellijk naar de politie te stappen. Soms duurt het een hele tijd vooraleer slachtoffers die stap durven zetten, maar zelfs dan is het enorm belangrijk om aangifte te doen. Om deze slachtoffers zo goed mogelijk op te vangen en de opvang zo professioneel mogelijk te laten verlopen, heeft de Lokale Politie Sint-Niklaas ook intern een systeem uitgewerkt zodat iedereen die aangifte doet, wordt opgevangen door een gespecialiseerde zedeninspecteur.

De zedeninspecteur is iemand met expertise en voeling voor de materie die tijd maakt voor een slachtoffer en vooral niet oordeelt. Op deze manier hopen wij de deur open te zetten naar alle slachtoffers die nooit hebben durven praten, die getwijfeld hebben of schrik hebben om naar de politie te stappen en hopen wij de aangiftebereidheid te verhogen. (Sarah Goossens, Aspirant-hoofdinspecteur en zedeninspecteur).

Aangifte bij politie cruciaal voor erkenning als slachtoffer

Slachtoffers kunnen voor deze aangiftes een afspraak maken via de telefoon, of aan de balie van het Politiehuis. Als een slachtoffer zich aanmeldt en er is op dat moment geen zedeninspecteur aanwezig, dan wordt er in overleg zo snel als mogelijk een afspraak vastgelegd.

Het is van cruciaal belang dat de politie zo snel mogelijk na de feiten wordt ingelicht. Doordat de politie goede vaststellingen van het seksueel geweld kan doen, verhoogt dit de kans op het identificeren van de dader en de veroordeling. Hierdoor wordt het slachtoffer effectief erkend als slachtoffer, wat belangrijk is voor de uiteindelijke verwerking. Ook al hebben de feiten jaren geleden plaats gevonden, het is voor het slachtoffer zeer belangrijk om als slachtoffer erkend en benoemd  te worden. (Mark Van Poucke, 1ste hoofdinspecteur en zedeninspecteur).

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is elke seksuele daad die tegen iemands wil wordt uitgevoerd, door eender welke persoon, ongeacht zijn of haar relatie tot het slachtoffer. Slachtoffers van seksueel geweld zijn zowel vrouwelijk als mannelijk.

Uit bevolkingsbevraging uit 2019 bleek 2,5 % van de Sint-Niklase bevolking het afgelopen jaar slachtoffer geworden te zijn van zedenfeiten, maar minder dan 1 op 5 slachtoffers deed hier aangifte van bij de politie (13 %). De politie besloot daarom het verhogen van de aangiftebereidheid voor seksuele misdrijven projectmatig aan te pakken in haar Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.

Beeldvorming over seksueel geweld in Sint-Niklaas

In 2020 werden 88 misdrijven inzake seksueel geweld aangegeven bij de politie (93  in 2019). 40 % van de aangifte zijn zwaardere misdrijven, zoals verkrachting en aanranding eerbaarheid met geweld. In 2020 nam vooral het aantal feiten van voyeurisme af, wellicht een gevolg van de pandemie, waardoor de bevolking vaker thuis bleef. Ook het intrafamiliaal seksueel geweld nam hierdoor mogelijks toe van 20 % in 2019 tot 26 % in 2020.

De aangiften in pv’s geven geen sluitend beeld over het reëel aantal feiten rond seksueel geweld. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat een groot aantal feiten (om verschillende redenen) niet wordt gerapporteerd (het zogenaamde ‘dark number’).

Tabel seksueel geweld 2019 - 2020

Tabel seksueel geweld 2019 - 2020

Type seksueel geweld 2020

Type seksueel geweld 2020
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen