Stad bekroont werking van vier ‘Duurzame Helden’

Stad bekroont werking van vier ‘Duurzame Helden’

Naar aanleiding van de Week van de Duurzame Gemeente zet de stad Sint-Niklaas opnieuw enkele Duurzame Helden in de kijker. Een jury schuift deze keer vier organisaties naar voor. Zij hebben zich bijzonder ingezet om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) na te streven. Het gaat om het netwerk van klimaatscholen, Avansa Waas en Dender, de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) en de internationale werking van hogeschool Odisee. Zij zijn verkozen tot dé Duurzame Helden van Sint-Niklaas en ontvangen vrijdag hun onderscheiding.
Social media sharing

Klimaatscholen is een netwerk van scholen die zich willen inzetten om de klimaatdoelstellingen te behalen, onder het label ‘OK Toekomst’, met steun van de klimaatcoaches. Op deze manier stimuleren ze uitwisseling van informatie over de onderwijsnetten en verschillende scholen heen.

Avansa Waas en Dender is een sociaal-culturele organisatie die streeft naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische maatschappij door het aanbieden van educatie en vormingstrajecten aan volwassenen. Ze streven het principe van levenslang leren na, een belangrijk principe onder SDG4.

De onthaalklas voor anderstalige jongeren (OKAN) krijgt in Sint-Niklaas vorm onder impuls van PORTUS Berkenboom en het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Zij zorgen ervoor dat elke jongere die aankomt in Sint-Niklaas de kans krijgt op een taalbad Nederlands, voor ze doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Odisee Internationaal. Hogeschool Odisee stuurt elk jaar studenten naar het buitenland voor een buitenlandse stage of een Erasmus-ervaring. Hierdoor verkrijgen ze interculturele competenties, naast de kans om eerder verworven competenties om te zetten in de praktijk. Op deze manier creëren ze meer bewuste wereldburgers. 

Genoeg redenen voor de jury om deze vier organisaties de titel van ‘Duurzame Helden’ te verlenen voor het komende jaar. Dat gebeurt in deze Week van de Duurzame Gemeente. Die wordt jaarlijks georganiseerd door de VVSG, van 18 tot en met 25 september, om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in de kijker te zetten. De vier organisaties hebben zich bijzonder ingezet om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) na te streven. Dit jaar lag de focus op SDG 4, onderwijs.

Stad bekroont werking van vier ‘Duurzame Helden’
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen