plan stadsrandbos Noord

Stad koopt eerste gronden voor Stadsrandbos Noord

Met de aankoop van twee percelen grond achter de Dillaartwijk wordt de eerste aanzet gegeven voor de realisatie van het Stadsrandbos Noord. Stadsrandbos Noord is één van de buurtbossen die de stad wenst te realiseren in de groene lobben nabij de woonomgevingen van de stad.
Social media sharing

De jeugdraad en de verschillende jeugdverenigingen zijn al jaren vragende partij om een nieuw bos in het noorden van de stad te ontwikkelen als tegenhanger van het zuidelijk gelegen stadsbos Puitvoet. Het voorzien van een stadsrandbos ten noorden van de stad werd tevens aanbevolen in het lobbenstadmodel van de stad en is ook opgenomen als bindende bepaling in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Om de realisatie van het Stadsrandbos Noord ook juridisch te verankeren werd beslist om voor het gebied ook een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de herbestemming als bosgebied. Tevens wordt hieraan een voorkooprecht voor de stad gekoppeld.

De percelen maken deel uit van een zoekzone gelegen achter de Dillaartwijk en de Mispelstraat waarlangs het stadsrandbos ook bereikbaar wordt. De 2 percelen zijn 1,38 ha groot en sluiten aan op een grond van 8.000 m² die reeds in eigendom was van het ocmw. De percelen worden momenteel nog verpacht aan een landbouwer tot 2027. De aankoopprijs voor beide percelen is 300.000 EUR. Momenteel wordt ook gepraat met de andere eigenaars binnen het gebied.

De aankoop maakt deel uit van een bosstrategie om in elke stedelijke lob een buurtbos te voorzien. Zo wordt een buurtbos voorzien in het Bolleakkergebied nabij de Olmen, waarvoor recent een aantal percelen werden aangekocht, en een speelbos in het sport- en recreatiepark Puyenbeke. Daarnaast worden ook speelbossen in de deelkernen voorzien.

Met de aankoop van deze percelen wordt de eerste aanzet gegeven voor de realisatie van deze buurtbossen. 

De aankoop wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, in zitting van vrijdag 25 juni 2021.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen