Stadhuis

Stad neemt corona-steunmaatregelen voor lokale handelaars en cultuursector

In afwachting van een grondige doorlichting van de mogelijke steunmaatregelen aan de Sint-Niklase middenstand en het middenveld, nam het college van burgemeester en schepenen op 18 maart 2020 alvast een aantal beslissingen.
Social media sharing
  • Voor de terrasbelasting van 2019, waarvan het aanslagbiljet vorige week verstuurd werd, is er uitstel van betaling van de belasting tot minstens 1 oktober 2020.
  • De terrasbelasting van 2020 wordt gehalveerd.
  • Normalerwijze zou aan de horecazaken binnen het focusgebied van het centrummanagement gevraagd worden om de ter beschikking gestelde parasols in 2020 over te kopen. De overname van de parasols zal worden uitgesteld tot 2021. 
  • Ten behoeve van de marktkramers voorzien we een korting op de lidgeldfactuur voor de  periode dat de markt niet kan plaatsvinden.
  • Er wordt een vrijstelling voorzien van concessies en huurovereenkomsten van stadsinfrastructuur (bv. sportcentra) voor de periode dat de coronacrisis blijft duren. Deze regeling geldt logischerwijze niet voor overeenkomsten voor privéwoningen.
  • De stad zal na afloop van de coronacrisis een promotiecampagne opzetten om bij lokale handelaars te kopen. In afwachting daarvan ondersteunen we ondernemers met tips van hoe ze met de crisis kunnen omgaan (zie www.ondernemeninsintniklaas.be).
  • Voor de eigen evenementen en de voorstellingen van het cultuurcentrum zal de stad ervoor zorgen dat de bezoekers hun geld niet kwijt zijn. Rekening houdend met eventuele maatregelen die op een ander bestuursniveau genomen worden, zal de stad een systeem van omruiling, tegoedbon of terugbetaling opzetten.

Stedelijke initiatieven en projecten worden noodgedwongen stopgezet tot eind periode crisismaatregelen
In opvolging van maatregelen van de federale en Vlaamse overheid ziet de stad zich genoodzaakt om tal van openbare activiteiten op te schorten. Zo wordt nu bv. ook zelfs de donderdagse markt stopgezet.

Openbare werken
Door de crisis en het stopzetten van bepaalde activiteiten door aannemers en leveranciers van aannemers zijn een aantal werven in de stad stopgezet (bv. Godsschalkstraat, kruispunt Gentstraat/Nauwstraat en Omloopdreef), waardoor deze werven onvermijdelijk vertraging zullen oplopen. We vragen hiervoor begrip.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen