Nood aan computers voor digitale lessen

Stadsbestuur en bedrijven hand in hand om digitale kloof in onderwijs te dichten

Met als belangrijk doel de digitale kloof in het onderwijs te dichten en een computer, laptop of tablet te bezorgen aan leerlingen die er thuis geen hebben, maken het stadsbestuur van Sint-Niklaas en de stichting Georges Smet elk 25.000 EUR vrij. Verschillende ondernemingen en organisaties sprongen intussen met overtuiging mee op de trein en schonken tientallen computers. Het stadsbestuur doet nu een oproep aan nog andere bedrijven om dit initiatief mee te steunen. Maatwerkbedrijf Den Azalee zal indien nodig alle computers reviseren en opwaarderen.
Social media sharing

Bedrijven en organisaties springen mee in de bres en schenken computers en tablets

Hoewel binnenkort een aantal leerlingen terug naar school kan, zullen ook veel leerlingen nog op afstand onderwijs moeten krijgen. Heel wat lessen en huistaken worden hierbij digitaal gegeven, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet elke leerling heeft immers thuis een computer. De dienst flankerend onderwijs van het stadsbestuur hield een bevraging bij de lagere en secundaire scholen in Sint-Niklaas en peilde naar de nood aan laptops of tablets. Uit die bevraging bleek dat er nood is aan minstens 500 stuks. Dat aantal kan nog stijgen omdat niet alle scholen reeds hebben geantwoord

Vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om volop in te zetten op onderwijs en zonder uitzondering alle kinderen en jongeren die kansen te geven, besliste het stadsbestuur 25.000 EUR uit het armoedeplan vrij te maken voor de aankoop van computers. De stichting Georges Smet, een VZW met een erfenisfonds voor kinderen met minder kansen, doet daar nog eens 25.000 EUR bovenop.

De 50.000 EUR  wordt verdeeld over de scholen in de stad om er computers, laptops en tablets mee aan te kopen. Het stadsbestuur zet op die manier een belangrijke stap om de digitale kloof tussen de leerlingen in ons onderwijs te dichten.

Er kwam ook spontaan steun van verschillende bedrijven en organisaties uit Sint-Niklaas. Zij gaven computermateriaal.  Zo schonk Interwaas elf computers. De firma SBE-Engineering schonk ook reeds enkele laptops.

Het stadsbestuur is heel dankbaar voor dit aanbod en doet nog een oproep aan alle bedrijven, organisaties en ook bewoners om de actie verder te steunen en computers of laptops te schenken of zelfs uit te lenen. Uiteraard zijn ook financiële schenkingen steeds welkom.

Alle computermateriaal dat wordt gedoneerd, wordt verzameld en geïnventariseerd in het welzijnshuis van Sint-Niklaas. Het materiaal wordt door een team van het maatwerkbedrijf Den Azalee ontsmet en indien nodig gereviseerd en opgewaardeerd. In samenwerking met de scholen zal er eveneens basissoftware op worden geïnstalleerd.

Vanuit het welzijnshuis wordt het klaargemaakte materiaal verdeeld over de drie verschillende scholengemeenschappen. Afhankelijk van de noden zullen de vijf coördinerende directeurs het materiaal toewijzen aan de verschillende scholen binnen hun scholengemeenschap, en komen de computer met zekerheid terecht bij die leerlingen die er het meeste nood aan hebben.

Wie als bedrijf of bewoner nog bruikbare computers, laptops of tablets wil schenken of uitlenen, of financieel wil steunen, kan altijd contact opnemen met de dienst Flankerend Onderwijsbeleid via: onderwijs@sint-niklaas.be of telefonisch op 03 778 36 49.

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen