Schoolomgeving Wijnveld

Stadsbestuur investeert in verkeersveilige schoolomgevingen

Vanaf begin augustus gaan op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas op twaalf locaties werken van start voor de aanpassing van de schoolomgeving. De inzet van dit initiatief is het verbeteren van de verkeersveiligheid, verfraaiing van het openbaar domein en afstemming op het masterplan publieke ruimte van het stadsbestuur. De Vlaamse overheid subsidieert de investering.
Social media sharing

Herkenbare schoolomgeving

Het creëren van veilige en leefbare schoolomgevingen is een belangrijke beleidsambitie voor het stadsbestuur. In dat kader werd voor elke kleuter- en basisschool een schoolvervoerplan opgemaakt. Dat is een plan dat het verduurzamen van het woonschoolverkeer nastreeft. Het schoolvervoerplan heeft tot doel om de engagementen inzake verkeersveiligheid van elke partij scherp te stellen. Zo heeft de stad het engagement genomen om elke schoolomgeving verkeersveilig in te richten, conform de uitgangspunten van het masterplan publieke ruimte met extra aandacht voor de herkenbaarheid van de schoolomgeving. 

Infrastructuurwerken

Op dinsdag 6 augustus start de vernieuwing van de schoolomgeving aan basisschool Sint Camillus (Hertjen 106), basisschool ’t Wijntje (Wijnveld 253) en ook aan de toegang tot de jeugdlokalen De Schakel (Heihoekstraat 204). De werken bestaan uit het aanbrengen van prefab drempelelementen. Deze moeten twee weken uitharden. Tijdens deze uithardingsperiode mag er niet over deze elementen gereden worden om beschadiging te vermijden. Nadien wordt er asfalt tussen de drempelelementen gelegd. De aannemers zijn er aan het werk tot vrijdag 23 augustus.

Aan basisschool De Ritsheuvel (Kemzekestraat 20) wordt er gewerkt van maandag 12 tot vrijdag 23 augustus. De werken bestaan uit het uitbreken van de betonverharding ter hoogte van de oversteekplaats aan de school. Deze wordt vervangen door grijze asfalt. Hierdoor zal de oversteekplaats sterker opvallen. Gelijktijdig worden de betonstraatstenen in het fietspad vervangen door rode asfalt.

Tijdens de werken zijn de betrokken straten afgesloten voor het doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werf. Fietsers en voetgangers krijgen steeds vrije doorgang.

Signalisatie

Op een achttal andere locaties zullen de aanpassingswerken in functie van de verkeersveiligheid geen verkeershinder veroorzaken. Het gaat om het aanpassen van de signalisatie om de schoolomgeving beter te accentueren. Dit wordt uitgevoerd aan volgende scholen:

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Watermolendreef 167, Onze-Lieve-Vrouwpresentatie Plezantstraat 135, De Ark Beneluxstraat 50, De Droomballon Gyselstraat 35, Sint-Carolus Lodewijk De Meesterstraat 1, Klavertje Drie Vleeshouwersstraat 2, De Zwaan Leebrugstraat 65, De Fontein Gasmeterstraat 28.

Alle aanpassingen van de schoolomgevingen in functie van de verkeersveiligheid worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

 

 

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen