Europark-Zuid

Studie voor ontsluiting Europark-Zuid uit de startblokken: publieke raadpleging van 24 april tot en met 23 mei

Van 24 april tot en met 23 mei loopt de publieke raadpleging over de aanmelding met het verzoek tot scopingadvies voor de project-MER ‘Ontsluiting van Europark Zuid op de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas'. Hiermee is er een doorbraak in het dossier dat eerder in een patstelling was verzeild geraakt. Bewoners en bedrijven konden zich immers niet vinden in de voorgestelde ontsluitingsalternatieven voor de aantakking van het bedrijventerrein op de Oostelijke Tangent, de verbinding tussen Sint-Niklaas en de E17. In het aanmeldingsdossier is naast de drie reeds voorgestelde alternatieven nu ook een alternatief opgenomen dat door het buurtcomité Damstraat zelf werd uitgewerkt.
Social media sharing

Tijdens een reeks luisterdagen begin 2022 verzamelden de studiebureaus SBE en Arcadis en het participatiebureau DenS Communicatie, aangesteld door stad Sint-Niklaas, de opmerkingen van buurtbewoners en bedrijven. Ze polsten naar hun bekommernissen en hun visie op drie alternatieven voor de ontsluiting van Europark Zuid op de Oostelijke Tangent die de N70/R42 met de E17 zal verbinden.

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens: "Tijdens deze gesprekken legde het buurtcomité zelf enkele alternatieven op tafel die het voorbije jaar op hun verkeerstechnische haalbaarheid werden onderzocht. Het buurtalternatief is nuttig en het bestuderen waard. Het voorstel is verder verfijnd en wordt als volwaardig vierde alternatief meegenomen in het milieueffectenonderzoek." 

Uit de startblokken
Voor het eigenlijke milieuonderzoek over de vier alternatieven voor de ontsluiting van het bedrijventerrein start, wordt het aanmeldingsdossier voor de project-MER eerst aan de bevolking voorgelegd tijdens een publieke raadpleging. De aanmelding omschrijft de projectdoelstellingen voor de ontsluiting van Europark Zuid op de Oostelijke Tangent, de vier te onderzoeken alternatieven en de manier waarop het milieuonderzoek gevoerd zal worden. Wie wil, kan tot en met 23 mei 2023 op elk van deze punten suggesties of opmerkingen formuleren.

Meer informatie
Op dinsdag 2 mei is iedereen welkom op de inloopdag in het stadhuis van Sint-Niklaas. Tussen 17 en 21 uur geven de projectleiders uitleg aan informatiepanelen en kunnen bezoekers vragen stellen over de ontsluiting van Europark-Zuid op de Oostelijke Tangent en de manier waarop het onderzoek hierover zal worden gevoerd. Vooraf inschrijven kan via het formulier op www.sint-niklaas.be/europarkzuid of telefonisch via de dienst communicatie op nummer 03 778 30 80.

Het aanmeldingsdossier en een ingesproken presentatie met meer informatie zijn te raadplegen op de website www.sint-niklaas.be/europarkzuid.

Wie geen toegang heeft tot internet is tijdens de openingsuren van de diensten welkom in het stadhuis om er het dossier op papier in te kijken aan het loket wonen, bouwen en milieu (na afspraak online of via de afsprakenlijn 03 778 33 21).

Hoe reageren?
Opmerkingen kunnen tot uiterlijk 23 mei worden ingediend via mail aan europarkzuid@sint-niklaas.be of via een brief aan Stad Sint-Niklaas – afdeling plannen en ontwikkelen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.
Daarna worden alle reacties verwerkt in een antwoordnota die als bijlage in het advies van team Omgevingseffecten wordt toegevoegd. Daarna kan het eigenlijke milieueffectenonderzoek echt starten.

Europark-Zuid
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen