De stad zet verder in op intensieve overlegstructuren

Taak vzw Centrummanagement volbracht: stadsdienst economie zet opdracht verder

De opdracht voor de vzw Centrummanagement zit er na 22 jaar op. De versterkte stadsdienst economie zet het werk verder, met vernieuwde en bredere overlegstructuren met ondernemers, handelaars en horeca.
Social media sharing

Centrummanagement vzw werd op 29 mei 2000 opgericht om enkele beleidsuitvoerende taken vanuit het stadsbestuur op te nemen, op vlak van winkel- en horecabeleving in de stadskern, stadskernpromotie en de ondersteuning en het stimuleren van ondernemerschap en stadskernontwikkeling. Die opdracht zit er na 22 jaar op. In de praktijk wordt het overgrote deel van de taken van de vzw Centrummanagement al uitgevoerd door de stadsdienst economie, waarvoor de stadsorganisatie de  voorbije jaren werd versterkt met een adviseur detailhandel en beleidsadviseurs stadspromotie en stadsontwikkeling. Er is daarom geen noodzaak meer om de vzw Centrummanagement verder te zetten. De beslissing tot ontbinding is door het bestuursorgaan met unanimiteit aangenomen. Dat wordt op 19 december nog voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Vernieuwd en breder overleg
Los van het Centrummanagement bouwde de stadsdienst economie al structureel overleg uit met handelaars en horeca-uitbaters. De dienst zet verder in op dat nieuw, breder en inspirerend overleg, onder meer via het nieuwe horeca- en handelaarsoverleg 'De Kern'. Dat gebeurt niet langer alleen met ondernemers uit de stadskern, maar voortaan ook met ondernemers uit de deelkernen. Zij vonden weinig tot geen aansluiting met de vzw Centrummanagement. Daarom is een versterkt structureel overleg opgezet met zowel ondernemers uit het stadscentrum als met ondernemers uit de deelgemeenten via een apart structureel overleg.

De ontbinding van de vzw Centrummanagement zal verder geen enkele impact hebben. De stadsdienst economie neemt de doelstellingen van de vzw Centrummanagement over, zoals het dus in de praktijk vandaag al gebeurt. Voorgesteld wordt om ook de werkingsmiddelen die de stad jaarlijks ter beschikking stelt over te dragen naar de dienst economie. Sinds 2021 was er ook geen personeel meer in dienst binnen Centrummanagement vzw. 

Meeting van het horeca- en handelaarsoverleg 'De Kern'
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen