Sint-Niklaas lanceert Safer Cities-platform

Tégen grensoverschrijdend gedrag en vóór een veilige, leefbare en inclusieve stad: Sint-Niklaas lanceert Safer Cities-platform en omstaanderstrainingen

In Sint-Niklaas blijven we werken aan een veilige, leefbare en inclusieve stad, waarin ‘iedereen mee’ is en iedereen zichzelf kan zijn. In zo’n stad hebben grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en intimidatie geen plaats. De komende maanden zetten we hier extra op in, met de lancering van het Safer Cities-platform en het organiseren van omstaanderstrainingen.
Social media sharing

Het Safer Cities-project is een bestaand project ontwikkeld door Plan International. Zij hebben een jarenlange werking om seksuele intimidatie tegen te gaan, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Sint-Niklaas tekende in op het project via het Vlaamse subsidieplan ‘Plan Samenleven’.

Het Safer Cities-platform bevat een kaart van de stad Sint-Niklaas. Op deze kaart kunnen inwoners van Sint-Niklaas een ‘pin’ plaatsen. Deze pin is een specifieke locatie in de stad, waar ze slachtoffer of getuige waren van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kan verschillende vormen aannemen: iemand naroepen, uitschelden of zelf fysiek intimideren. Bij het plaatsen van een pin volgt er een vragenlijst, waarbij deelnemers wordt gevraagd naar de omstandigheden, de vorm en zeker ook de impact van het grensoverschrijdend gedrag. 

Met de actie sluit Sint-Niklaas aan bij steden zoals Antwerpen, Brussel, Gent en Charleroi, die ook in zee gingen met Plan International in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Sint-Niklaas breidt het bestaande project van Plan International echter verder uit. Waar de focus in het initiële project ligt op seksuele intimidatie kiest Sint-Niklaas ervoor om elke vorm van intimidatie in kaart te brengen, zoals onder meer intimidatie op basis van fysieke mogelijkheden, afkomst en uiterlijk. “We zeggen ‘nee’ tegen alle vormen van intimidatie en streven naar een inclusieve stad waar iedereen zich veilig voelt”, aldus schepen voor Welzijn Sofie Heyrman.

Verschil maken
De resultaten van het Safer Cities-platform en de vragenlijst worden anoniem verwerkt. De data hiervan wordt gebruikt om te bekijken op welke manieren alle betrokken diensten aan de slag kunnen gaan om hun werkingen verder te optimaliseren. Zij kunnen met de resultaten een concreet verschil maken op het stadsdomein zelf, om zo een nieuwe stap te zetten naar een veiligere stad. Het platform is te vinden via https://www.safercities.be.

Actief reageren
De stad start ook met omstaanderstrainingen, als uitbreiding van het antidiscriminatiebeleid. Hiermee willen we onze inwoners ondersteunen en handvaten aanreiken om actief te reageren als ze getuige zijn van ongewenst of ongepast gedrag, discriminatie of racisme. Iedereen kan getuige worden van ongepast gedrag in de publieke ruimte, in een winkel, in het openbaar vervoer, in een sportclub… Omstaanders ervaren vaak moeilijkheden om in te grijpen, doordat ze niet weten hoe dit best te doen. Daarom organiseren we trainingen voor ons eigen personeel van stad en OCMW, maar ook voor inwoners, organisaties en verenigingen.

Een omstaanderstraining reikt een aantal methodieken aan om actief te reageren op ongepast gedrag, waaronder steunverlening en de boodschap dat intimiderend gedrag niet wordt aanvaard. Onderzoek toont immers aan dat de stille meerderheid essentieel is: zij worden meestal geen slachtoffer van intimidatie of discriminatie, maar een effectief antidiscriminatiebeleid zorgt ook bij hen voor een gedragsverandering. Zo zullen zij als getuigen bijvoorbeeld toch sneller ingrijpen.

In de meeste omstaanderstrainingen leggen we een focus op alle vormen van intimidatie of ongepast gedrag. Het Agentschap Integratie en Inburgering neemt zo 15 omstaanderstrainingen voor zijn rekening. Voor omstaanderstrainingen met een specifieke focus zoals bijvoorbeeld racisme, seksueel grensoverschrijdend gedrag of intimidatie in een schoolcontext, werken we samen met andere partners zoals Orbit vzw of vzw Tumult.

Info
Meer informatie over de omstaanderstrainingen vind je binnenkort op de website van de stad Sint-Niklaas.

Vragen over deze projecten?
Voor het Safer Cities-platform:
- Esther Debbaut, dienst regie welzijn, 0471 56 42 35 of
esther.debbaut@sint-niklaas.be
- Els Cant, dienst regie welzijn, 0485 50 33 37 of els.cant@sint-niklaas.be
- Wouter Stes, Plan International België, 0477 58 97 16 of wouter.stes@planinternational.be

Voor de omstaanderstrainingen:
- Joke Maes, dienst regie welzijn, 0477 86 73 78 of
joke.maes@sint-niklaas.be

Sint-Niklaas lanceert Safer Cities-platform
bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen