Fietspad F411

Uitbreiding bufferbekkens Spieveldstraat: "Meer waterbuffering nodig door klimaatverandering"

Langs de Mechelen-Terneuzenwegel, of de fietssnelweg F411, liggen ter hoogte van de Spieveldstraat twee bufferbekkens. Vanaf deze maand past de stad de bestaande bufferbekkens aan en wordt er een nieuw, bijkomend bufferbekken uitgegraven. Tijdens de werken, die duren tot november, wordt de fietsroute tijdelijk verlegd, rond één van de bufferbekkens.
Social media sharing

Deze maand starten de werken voor de uitbreiding van de bufferbekkens in het noorden van Sint-Niklaas, ter hoogte van de Mechelen-Terneuzenwegel (fietssnelweg F411) en Spieveldstraat. De twee bestaande bufferbekkens worden aangepast en de aannemer graaft ook een nieuw, bijkomend bufferbekken uit. 

Klimaatverandering
De uitbreiding met een nieuw bufferbekken is nodig om het regenwater te kunnen bufferen dat vanuit de stad via de Zwarte Beek wordt afgevoerd, zodat het stroomafwaarts geen wateroverlast veroorzaakt. De bestaande bufferbekkens volstaan niet meer door de bijkomende verharding en de steeds hevigere buien door de klimaatverandering.
Omdat de Zwarte Beek uitmondt in de Molenbeek beschermt de stad hiermee niet alleen Sint-Pauwels, maar zorgen we er ook voor dat bij hevige neerslag het peil van de Molenbeek en het Kanaal Van Stekene in Sinaai niet te snel stijgt.

Fietspad F411

Werfverkeer
Het fietspad van de Mechelen-Terneuzenwegel, of de fietssnelweg F411, is een veelgebruikte fietsverbinding tussen het centrum van Sint-Niklaas en de noordelijk gelegen wijken en gemeenten. De bufferbekkens zijn vanaf de fietsroute goed zichtbaar. Om de kruising tussen het werfverkeer en fietsverkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt de fietsroute tijdens de werken tijdelijk verlegd rond één van de bufferbekkens (zie plan hieronder). Dit staat ter plaatse duidelijk aangegeven. Dat gebeurt vanaf eind augustus. De werken voor de uitbreiding van het bufferbekken duren wellicht tot eind november, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. 

Werken bufferbekkens Spieveldstraat
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen