Vergroening van kinderdagverblijven, woonzorgcentra en zorginstellingen

Vergroening van kinderdagverblijven, woonzorgcentra en zorginstellingen: stad steunt negen projecten

Voor de eerste keer kunnen ook woonzorgcentra, zorginstellingen en kinderdagverblijven in Sint-Niklaas rekenen op steun van de stad voor ontharding- en vergroeningsprojecten. Negen organisaties zijn geselecteerd na de projectoproep en kunnen aan de slag om meer aantrekkelijke groene ruimte te creëren.
Social media sharing

Al een aantal jaar biedt de stad steun aan scholen om meer groene ruimte te creëren. Dat doen scholen vooral door hun speelplaatsen te ontharden en in te richten als groene speelzones met inheemse beplanting. Voor het eerst kunnen nu ook kinderdagverblijven, woonzorgcentra en zorginstellingen rekenen op stadssteun voor deze ingrepen. Op die manier zet Sint-Niklaas het werk verder om vastberaden te evolueren naar een klimaatbestendige stad. En daar kan iedereen toe bijdragen met onthardings- en vergroeningsprojecten.

Om zoveel mogelijk woonzorgcentra, zorginstellingen en kinderdagverblijven te ondersteunen om die stap te zetten, heeft het stadsbestuur dit jaar een budget van 45.000 EUR voorzien om te verdelen onder de geselecteerde projecten. Na de projectoproep in het voorjaar volgde in september een infomoment over deze subsidie in het stadhuis, met zo'n 35 geïnteresseerde organisaties en instellingen. Uiteindelijk selecteerde een deskundige jury in november negen projecten. Zij werden gekozen op basis van een aantal criteria, zoals haalbaarheid, participatie, het openstellen naar de buurt, mate van klimaatadaptatie en biodiversiteit en functionaliteit. 

Gesubsidieerde projecten
Vzw Het Open Poortje is een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning in de  Watermolenstraat en krijgt met 14.250 EUR de meeste middelen. Het geld zal worden gebruikt voor de opmaak van een plan door een landschapsarchitect, de ontharding van de buitenruimte en inheemse beplanting. 
Ook vier kinderopvanginitiatieven worden financieel of inhoudelijk ondersteund. Groepsopvang Hermelijn onthardt een parking, groepsopvang Pieternel en kinderopvang Snoezelsnor krijgen middelen voor inheemse bomen en planten. Kinderdagverblijf 't Vlindertje wordt ondersteund bij gesprekken met de eigenaar om de buitenruimte op te knappen. 
Vervolgens gaan ook twee woonzorgcentra aan de slag. Het Hof plant een ontharding en vergroening, Ennea gaat een parkeerplaats ontharden en beplanten met een klimaatboom.
Verder krijgen de zorginstellingen Raakzaam vzw en Fiola vzw centen voor de aanplant van inheemse bomen en planten. Raakzaam vzw zal een landschapsarchitect onder de hand nemen om de buitenruimte verder te ontharden

Schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester en schepen voor Kinderopvang Maxime Callaert: “We willen organisaties die hier gevestigd zijn motiveren én ondersteunen als ze kwaliteitsvolle buitenruimte willen creëren. Bij heel wat kinderdagverblijven, woonzorgcentra en zorginstellingen is er die ruimte, maar ontbreken soms de nodige middelen en expertise. Daarom voorzien we graag deze extra financiële ondersteuning om waardevolle ingrepen op vlak van ontharding en vergroening mogelijk te maken. Bovendien heeft kwalitatieve buitenruimte óók een belangrijke, positieve impact op het welzijn van iedereen die betrokken is bij deze organisaties en instellingen.”  

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen