Beeld van de Philippus Neridreef

Vernieuwde Philippus Neridreef wordt waardige toegangsweg naar erfgoedsite dekenij

De Sint-Niklase dekenij met gekasseide toegangsdreef vanaf de Ankerstraat is een ietwat verborgen erfgoedparel in de stadskern. De dreef wordt de komende weken vernieuwd en vergroend. Een minder bekend, maar mooi stukje Sint-Niklaas krijgt daarmee een terechte opwaardering naar inrichting en beleving.
Social media sharing

Een vernieuwde dreef

 

De kasseien uit de dreef worden voorzichtig opengebroken, zodat ze later herplaatst kunnen worden. Het bestaande wegprofiel wordt geoptimaliseerd. Zo is de breedte van de rijweg minimaal 3,30 m en worden de bermen vervangen door kleiklinkers. Er is geen niveauverschil tussen de bermen en de rijweg, enkel een visuele scheiding door middel van een boordsteen in blauwe hardsteen. De bermen worden eveneens breder aangelegd om het comfort te verhogen.

Aan de zuidzijde van de dreef wordt een groenzone ingericht. Deze dient als infiltratiezone voor hemelwater en krijgt een grote geveltuin.

Tegelijkertijd met de wegeniswerken wordt de riolering ontdubbeld. Zo krijgt de dreef een aparte leiding voor regenwater en voor vuilwater. De werken starten op 1 maart en zullen een viertal weken in beslag nemen.

Bekend monument en stadszicht

De geschiedenis van de site gaat terug tot de 17e eeuw, toen de Oratorianen toestemming kregen om zich hier te vestigen.

Het barokke poortgebouw vormt tot de dag van vandaag een bijzonder fraai eindperspectief voor de dreef. Ook de aanpalende vleugels zijn nog authentiek en gaan terug tot de 18e eeuw. Nu herbergen ze in hoofdzaak kantoren, maar oorspronkelijk waren het de stallingen van de Oratorianen.

Het oorspronkelijke woonhuis werd in 1940 grotendeels vernield door brandbommen en later heropgebouwd.

Samen met de voortuin, het park met omwalling en de gekasseide dreef vormt de site een harmonieus geheel.

 

Omwille van de grote historische waarde werd het poortgebouw van de dekenij met de aanpalende vleugels in 1983 beschermd als monument. De omgeving met inbegrip van de gekasseide dreef werd beschermd als stadsgezicht.

Met de heraanleg van de dreef, met behoud van de kasseien, wordt de dekenij terug vlotter toegankelijk en kan de bezoeker ongestoord dit voor velen onbekend stukje Sint-Niklaas (her)ontdekken.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen