Drie nieuwe commissarissen leggen eed af

Versterking Lokale Politie Sint-Niklaas zet zich door

Het politiekorps van Lokale Politie Sint-Niklaas mocht afgelopen jaar heel wat nieuwe werknemers verwelkomen. Het aantal personeelsleden binnen het korps nam op goed één jaar tijd toe van 212 naar 232 medewerkers (incl. stadspersoneel). Later in 2021 komen er nog 8 nieuwe medewerkers bij.
Social media sharing

Drie nieuwe commissarissen leggen eed af

Sinds 1 maart 2021 is Lokale Politie Sint-Niklaas drie nieuwe commissarissen rijker: Danny De Langhe, Els De Ridder en Fabrice Vandemalle. Danny was reeds werkzaam bij Lokale Politie Sint-Niklaas. Els komt van Lokale Politie Waasland-Noord en Fabrice van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen. Vandaag leggen ze de eed af in handen van burgemeester Lieven Dehandschutter. Het is geleden van 2013 dat er nog een commissaris benoemd werd in Sint-Niklaas.

Aantal jonge medewerkers neemt toe

De gemiddelde leeftijd voor de gehele Lokale Politie Sint-Niklaas is 46 jaar, waarvan 45 % jonger is dan 40 jaar. In 2019 telde ons korps 26 inspecteurs jonger dan 31 jaar. In 2021 is dit toegenomen tot 41 inspecteurs. Jonge werknemers voelen zich welkom bij Lokale Politie Sint-Niklaas.

4 nieuwe vrouwelijke leidinggevenden in 2021

Diversiteit blijft binnen het korps permanent in de belangstelling staan. We streven ernaar diverse geïnteresseerden aan te trekken waaronder personen met een migratieachtergrond, jong, minder jong, mannen, vrouwen enzovoort. Ook bij de selectie-interviews bij aanwerving is dit naast kwaliteit, dienstverlening, teamwork en integriteit, een belangrijk aandachtspunt.

Vrouwen vertegenwoordigen in 2020 38 % van alle medewerkers, wat een stijging is van 4 % in één jaar tijd (van 65 in 2019 naar 81 in 2020). Binnen het operationeel kader steeg het aantal vrouwen van 37 (25 %) in 2019 naar 45 in 2020 (29 %).

Momenteel is 22 % van alle leidinggevenden in de zone vrouw. Van de politieleidinggevenden is momenteel 10 % vrouw. Met Els De Ridder heeft Politie Sint-Niklaas sinds 1 maart haar eerste vrouwelijke commissaris. Eind juni studeren nog drie vrouwelijke hoofdinspecteurs af die vanaf juli een interventieteam zullen leiden. Midden 2021 zullen 16 % van de leidinggevende politieambtenaren vrouw zijn.

Van 1 naar 5 politieambtenaren met migratieachtergrond

Ook op het vlak van streven naar een meer diverse personeelssamenstelling naar migratieachtergrond, evolueerde Lokale Politie Sint-Niklaas gunstig, van 1 hoofdinspecteur in 2018 tot 5 politieambtenaren in 2021 (+ 4 inspecteurs van Marokkaanse, Turkse, Poolse, Russische origine). We noteren hierbij dat om te starten aan de politieacademie de Belgische nationaliteit nog steeds een vereiste is.

Opnieuw agenten van politie in dienst

De politie zal in het najaar 2021 opnieuw 2 agenten van politie in dienst nemen. Agenten van politie hebben voornamelijk bevoegdheden binnen het domein verkeer en GAS. Zij zullen terechtkomen bij de verkeerspolitie. Deze agenten van politie kunnen later via interne promotie doorstromen naar het basiskader.

Weinig zieke medewerkers in 2020

De korpschef is fier op de absenteïsmecijfers die nog nooit zo laag geweest zijn. We zijn gedaald van een gemiddeld absenteïsme van 6,18 % in 2018 en 4,8 % in 2019 naar 4,4 % in 2020. Niettegenstaande er tijdens deze speciale Corona-tijd veel (externe) redenen waren om uit te vallen, ook naar psychologisch welzijn, is dit niet gebeurd.

Tot slot

Niet alleen voor de vaste werknemers is Lokale Politie Sint-Niklaas een aantrekkelijke werkgever, maar ook heel wat externe stagiairs vinden jaarlijks hun weg naar de politie. In 2020 liepen 5 externe stagiairs stage (kantoor, criminologie, communicatie en sociale integratie) in de zone. Daarnaast begeleidt de politie heel wat aspiranten-inspecteurs en aspiranten-hoofdinspecteurs tijdens hun opleiding.

Korte biografie drie nieuwe commissarissen

Danny De Langhe

Danny De Langhe werkt sinds 2015 bij Lokale Politie Sint-Niklaas. Hij begon als terreinondersteuner van Interventie Team 7. In 2018 werd hij afdelingsmanager van Dringende Politiehulp. Samen met hoofdinspecteur Sarah De Meyer realiseerde hij enkele opvallende verwezenlijkingen. Zo richtten ze samen het fietsteam en het intern verhoorteam op.

Ten gunste van het politiekorps Sint-Niklaas besloot Danny zich in 2019 in te schrijven voor de selecties voor bevordering naar een hoger kader. Nu is hij portefeuillehouder bestuurlijke politie binnen de Directie Operaties. ‘Ik kijk ernaar uit om me in te werken in de methodiek van bestuurlijke handhaving en resultaten te boeken op het terrein.’ - Danny De Langhe.

Els De Ridder

Els De Ridder werkte voorheen als hoofdinspecteur Interventie en hoofdcoördinator Geweldbeheersing bij Lokale Politie Waasland-Noord. Nu neemt ze de taak op van Portefeuillehouder Noodplanning en Operaties. Ze is op de hoogte van specifieke elementen die tot dat domein behoren. Els is ook gastdocent Geweldbeheersing in de Oost-Vlaamse Politieschool Paulo. ‘De visie van het korps, de communicatie die wordt gevoerd en vooral de manier waarop deze wordt uitgevoerd, spreken me zeer aan.’ – Els De Ridder

Fabrice Vandemalle

Voorafgaand aan zijn opleiding tot commissaris werkte Fabrice Vandemalle bij de Federale gerechtelijk politie van Oost-Vlaanderen als sectiechef van de afdeling Drugs. Hij heeft ruime ervaring als leidinggevende en is vertrouwd met het gerechtelijke werk. Vanuit deze expertise gaat Fabrice nu aan de slag binnen de Directie Operaties.

‘Het is vooral de dynamiek en de gedrevenheid van de medewerkers van de lokale politie Sint-Niklaas die mij hebben aangetrokken. Samen werken aan veiligheid en aan de uitdagingen van morgen.’ – Fabrice Vandemalle

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen