Nieuwkerken Ten Bos

Wase gemeentebesturen: Maatregelen tegen doorgaand zwaar vrachtverkeer tussen E34 en E17 op Wase wegen

Tal van dorps- en woonkernen in het Waasland hebben al jaren te kampen met doorgaand zwaar vrachtverkeer. De vele vrachtwagens vormen een aanhoudende bedreiging voor de veiligheid en de woonkwaliteit van de bewoners. Met de aankomende werken voor de Oosterweel die in de loop van 2019 zullen beginnen op linkeroever, dreigt deze situatie totaal onhoudbaar te worden.
Social media sharing

Door een gecoördineerd initiatief van de gemeentebesturen van Beveren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Stekene is de kogel nu door de kerk voor een gecontroleerd verbod op doorrij voor vrachtwagens tussen E34 en E17 door het instellen van een verbod van doorrij +7,5 ton in de zone tussen de E34 en de N70, aanvullend aan de zone +3,5 ton die de gemeente Beveren eerder besliste.

In maart 2018 gaf Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts toestemming aan de Wase gemeentebesturen om maatregelen te nemen tegen het doorgaand zwaar vrachtverkeer in de regio, op voorwaarde dat er werk wordt gemaakt van een gecoördineerde aanpak. 

Uitgangspunten

Daarop gingen de gemeentebesturen van Beveren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Stekene aan de slag om maatregelen uit te werken, met volgende uitgangspunten: 

-          Zwaar en doorgaand verkeer weren in het Waasland met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid.

-          Bereikbaarheid voor plaatselijk vrachtverkeer maximaal behouden (lokale bedrijven en bedrijventerreinen).

-          Een integrale benadering: samenhang in de beperkende maatregelen en geen maatregelen die problemen naar nabijgelegen gemeenten verplaatsen.

-          Afstemming tussen de politiezones voor de handhaving van de maatregelen.  

Verbod op doorgaand zwaar vrachtverkeer

De gemeentebesturen opteren voor een grote zone met een verbod voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton, gelegen tussen de E34 en de N70 aanvullend aan de zone +3,5 ton in Beveren. Doorgaand zwaar vrachtverkeer, dat nu nog de dorpen doorkruist via gewest- en gemeentewegen N450, N451, N403, N485 en Sinaai – Klein-Sinaai en de Hoge Bokstraat wordt daardoor verboden. Deze maatregel sluit aan bij de visie uit het Structuurplan Vlaanderen om maasverkleining van het doorgaand vrachtverkeer van E17 naar E34 niet toe te staan. De aangewezen route voor zware vrachtwagens door het Waasland loopt via de hoofdwegen: R4-E17 en R2-E34. 

Aan de toegangen van de zone met tonnagebeperking vanaf de E34 en de N70 worden zoneborden C21 geplaatst. Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd om daarvoor een signalisatieplan te voorzien. Een inbreuk is een ernstige derdegraads overtreding. De boete voor een vrachtwagen die de signalisatie negeert en geen bestemming heeft in de Wase regio, bedraagt 174 EUR. 

Om te vermijden dat het probleem van het doorgaand zwaar vrachtverkeer zich verplaatst naar Lokeren en Moerbeke-Waas, waar ook noord-zuidverbindingen liggen tussen de E17 en de E34, worden ook deze gemeentebesturen betrokken bij het uitwerken van de maatregel. Moerbeke-Waas keurde de aanpak al goed, met Lokeren volgen nog gesprekken over de mogelijke impact op hun grondgebied. 

De politiezones WaNo en Sint-Niklaas gaan samenwerken voor de handhaving van het verbod. De burgemeesters gaven opdracht om een handhavingsplan uit te werken. Dit plan zal afgetoetst worden bij de parketmagistraten, bevoegd voor verkeer. 

Het verbod voor het doorgaand zwaar vrachtverkeer +7,5 ton tussen de E34 en de N70 kan vermoedelijk ingaan in het najaar van 2018, onder meer na aanpassing van de gemeentelijke reglementen en na uitvoering van het signalisatieplan. Voor de zone +3,5 ton in Beveren, waar het gemeentelijk reglement al is goedgekeurd, is de invoering voorzien deze zomer.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen