De spoorwegbrug in de Nieuwe Molenstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Rootputstraat

Werken in de Nieuwe Molenstraat ter hoogte van spoorwegbrug vanaf maandag 23 oktober

De langverwachte fietsbrug over het kruispunt van Vijfstraten met de Slachthuisstraat en de Noordlaan in Sint-Niklaas is geplaatst. Tegen volgende zomer wordt het hele traject van de fietssnelweg F4 vanaf de Noordlaan tot de Nieuwe Molenstraat in gebruik genomen. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de afwerking van de fietsbrug, onder andere aan de aanrijhellingen voor de fietsbrug tussen de Nieuwe Molenstraat en Vijfstraten, en in de Noordlaan.
Social media sharing

Vanaf maandag 23 oktober werkt de aannemer in de Nieuwe Molenstraat, waar de brug naar beneden komt en zal aansluiten op de F4 richting Antwerpen. De aanrijhelling naar de fietsbrug wordt er verder afgewerkt. Na deze werken is er definitief geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk ter hoogte van de spoorwegbrug.

Van maandag 16 oktober tot vrijdag 20 oktober staan er (bij gunstige weersomstandigheden) fietspadwerken gepland op de N451 (Klapperbeekstraat, Huis ten Halven, Turkyen). Pas wanneer de N451 richting Nieuwkerken opnieuw open is voor doorgaand verkeer, starten de werken in de Nieuwe Molenstraat.

Bereikbaarheid

De Nieuwe Molenstraat wordt vanaf maandag 23 oktober doodlopend aan de spoorwegbrug, zowel langs de kant van de Raapstraat als langs de kant van Vijfstraten. Alle hulpdiensten zijn op de hoogte van de nieuwe verkeerssituatie.

Tijdens de werken (van maandag 23 oktober tot begin december 2023)

De doorgang in de Nieuwe Molenstraat onder de spoorwegbrug is afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen langs de werken passeren, onder de spoorwegbrug door.

Fietsers kunnen de F4 blijven gebruiken.

Het kruispunt Nieuwe Molenstraat /Rootputstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Zwingelstraat, Rootputstraat, Rootputhof en Repelstraat zijn bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via de Vlasstraat/Grote Heimelinkstraat. (Zie groene pijltjes op de kaart hiernaast.)

Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de wijk wel bereiken via de Nieuwe Molenstraat.

De Gustaaf De Ridderstraat en de Eduard Prissestraat zijn bereikbaar via de Raapstraat en de Nieuwe Molenstraat of via de Grote Heimelinkstraat. (Zie blauwe pijltjes op de kaart hiernaast.)

Kaart bereikbaarheid tijdens de werken

Na de werken (vanaf begin december 2023)

De doorgang in de Nieuwe Molenstraat onder de spoorwegbrug blijft afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen steeds onder de spoorwegbrug door.

De Zwingelstraat, Rootputstraat, Rootputhof en Repelstraat zijn bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via Vijfstraten en de Nieuwe Molenstraat of via de Vlasstraat/Grote Heimelinkstraat. (Zie groene pijltjes op de kaart hiernaast.) De Gustaaf De Ridderstraat en Eduard Prissestraat zijn bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via de Raapstraat en de Nieuwe Molenstraat of via de Grote Heimelinkstraat. (Zie blauwe pijltjes op de kaart hiernaast.)

Kaart bereikbaarheid na de werken

Achtergrondinformatie: waarom een ‘knip’ in de Nieuwe Molenstraat?

Het voorzien van een veilige oversteek voor fietsers in de Nieuwe Molenstraat was voor de provincie Oost-Vlaanderen een voorwaarde voor de bouw van de fietsbrug. Fietsers zullen daar met een zekere snelheid de helling van de fietsbrug afrijden om verder hun weg te vervolgen op het fietspad richting Nieuwkerken en Beveren. Met het knippen van de Nieuwe Molenstraat voor doorgaand verkeer krijgt de veiligheid van de fietser hier absoluut voorrang.

Van eind april tot begin juli 2021 stond er een proefopstelling voor de knip in de Nieuwe Molenstraat. Door middel van paaltjes en boombakken werd de straat afgesloten voor autoverkeer ter hoogte van de spoorwegbrug. De Nieuwe Molenstraat werd daardoor doodlopend, zowel langs de kant van de Raapstraat als de kant van Vijfstraten. Fietsers en voetgangers kregen wel vrije doorgang.

Dankzij verkeerstellingen kregen we zicht op de impact van de knip op de naburige kruispunten en straten. In de Grote Heimelinkstraat en de Vlasstraat nam het verkeer toe tijdens deze proefperiode. Beide straten werden sindsdien verkeersveiliger en leefbaarder ingericht, met onder andere deze aanpassingen: 

  • De straten zijn nu ‘beter leesbaar’ door de verschillende zones en functies af te bakenen: voetpaden, parkeervakken, fietssuggestiestroken en rijbanen.
  • In de bocht op het kruispunt Vlasstraat/Grote Heimelinkstraat ligt nu een verkeersplateau, en de weg versmalt er door de aanleg van fietssuggestiestroken en groenelementen.
  • Aan het kruispunt Grote Heimelinkstraat/Raapstraat zijn nu verkeersveiligere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.
  • Er geldt na de werken een zone 30.

De lichtenregeling op het kruispunt Vijfstraten-Singel werd conflictvrij gemaakt en voorziet extra groentijd voor de rechtsaf beweging Singel-Vijfstraten om fileopbouw op de Singel te vermijden.

De knip in de Nieuwe Molenstraat biedt ook voordelen:

  • Met deze knip kan het fietsverkeer op de F4 fietssnelweg zonder stoppen de Nieuwe Molenstraat passeren, en vlot aansluiten richting Beveren en Nieuwkerken. De F4 krijgt zo voorrang op het autoverkeer in deze lokale straat, wat klopt in de filosofie van de fietssnelwegen (de hoogste categorie binnen het netwerk).
  • Met deze knip kan het lokale fietsverkeer ter hoogte van de Nieuwe Molenstraat veilig aansluiten op de fietssnelweg, en kan het deze fietssnelweg ook veilig kruisen, en dit zonder kans op aanrijding door gemotoriseerd verkeer.
  • Het kruispunt Vijfstraten wordt iets beter beheersbaar qua verkeersstromen. Een snelle lichtfase Nieuwe Molenstraat, waar we weinig of geen verkeer meer uit verwachten, biedt mogelijkheden om het verkeer uit de Begijnenstraat sneller te ontruimen.
  • De Begijnenstraat wordt zelf minder druk en de druk die daar nu is neemt af.
  • Door het wegvallen van het doorgaand verkeer in de Nieuwe Molenstraat, wordt het kruispunt met de Raapstraat overzichtelijker en dus veiliger.
  • De Nieuwe Molenstraat, met twee nieuwe woonprojecten, kan de verkeersdruk aan.

Onze dienst mobiliteit en de politie zullen in de maanden na de invoering de situatie dicht opvolgen.

Meer informatie over het project fietsbrug Vijfstraten op www.sint-niklaas.be/fietsbrug.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen