Nutswerken Tereken plan

Werken nutsmaatschappijen voorbereiding rioproject Tereken-Schoolstraat

In het voorjaar van 2019 gaan in Tereken, Schoolstraat en Knaptandstraat rioleringswerken van start. Ter voorbereiding worden vanaf midden juni 2018 de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas en kabeldistributie) vernieuwd, niet alleen in de toekomstige werfzone maar ook in een aantal omliggende straten. Er zijn negen opeenvolgende fasen voorzien. In totaal zullen deze nutswerken ongeveer een jaar in beslag nemen.
Social media sharing

Vernieuwen van nutsleidingen: hoe en waarom? 

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden alle nutswerken uitgevoerd door één gemeenschappelijke aannemer, die één sleuf maakt voor alle leidingen. De aannemer vernieuwt telkens eerst de leidingen en doet vervolgens alle huisaansluitingen. Hij werkt zoveel mogelijk in de parkeerstrook en in het voetpad. Hij voert zijn werkzaamheden ook uit in afgebakende zones, die geleidelijk doorschuiven in de straat. 

Alle werven worden begeleid door verkeersmaatregelen: afsluiten van de straat voor doorgaand autoverkeer of invoering van enkele rijrichting. Plaatselijk verkeer krijgt in principe altijd toegang tot de straat, met uitzondering van de werfzone. Fietsers en voetgangers krijgen steeds vrije doorgang. 

Het gaat om nutswerken, maar niet alle nutsmaatschappijen gaan in alle straten aan de slag. Fluvius versterkt zijn net door de distributiekabels, die onder meer de omliggende gemeenten voorzien van elektriciteit, te vervangen. Fluvius vervangt ook de openbare verlichtingsarmaturen in delen van de Knaptandstraat, Tereken en Schoolstraat. Proximus vernieuwt zijn koperkabels en legt nieuwe buizen om de performantie en betrouwbaarheid van zijn netwerk en de daaraan gekoppelde diensten te verbeteren. Ook Telenet voert werken uit om zijn diensten te kunnen blijven garanderen en verbeteren. Om de kwaliteit van uw drinkwater te garanderen vernieuwt De Watergroep de waterleiding, in de straten vanaf fase 5 (zie verder).

De gemeenschappelijke aannemer voor al deze nutswerken is MNF-tech uit Lokeren. De aannemer werkt van 7 tot 16 uur. Uitzonderlijk kan er ook een overuur gepresteerd worden. Stijn Dhaene is de toezichter van Fluvius. Hij is het eerste aanspreekpunt op de werf. 

De timing in onderstaande fasen is afhankelijk van de weersomstandigheden en van de technische complexiteit van de werken. Midden juni 2018 is dit de best mogelijke timing die wij kunnen communiceren. Naarmate het jaar vordert, neemt ook de kans toe dat de timing verschuift. 

 

Fase 1: Hoveniersstraat (deel tussen Hendrik Heymanplein en Nieuwstraat)

-          Sleufwerken van 11 tot 22 juni. De werfzone is volledig afgesloten voor het autoverkeer.

-          Huisaansluitingen vanaf 22 juni tot aan het bouwverlof van 13 juli.

-          Invoering enkele rijrichting, naar Nieuwstraat, vanaf 11 juni.

-          Na de nutswerken worden de voetpaden heraangelegd en krijgt de rijbaan een nieuwe toplaag asfalt.

 

Fase 2: Kokkelbeekstraat (deel vanaf Mgr. Stillemansstraat tot en met het kruispunt met de Kongostraat)

-          Sleufwerken van 25 juni tot 13 juli. De werfzone is volledig afgesloten voor het autoverkeer.

-          Huisaansluitingen van 2 tot 18 augustus. Verkeer blijft mogelijk.

-          Bewoners van de Kongostraat moeten in- en uitrijden via de Hoveniersstraat.

-          Knaptandstraat, tussen Kongostraat en Moerlandstraat, wordt dubbele rijrichting.

 

Fase 3: Hoveniersstraat (deel tussen Hendrik Heymanplein en Kongostraat)

-          Werken van Proximus van 7 tot 31 augustus. Daarna worden de voetpaden heraangelegd en krijgt de rijbaan een nieuwe toplaag asfalt.

-          Invoering enkele rijrichting naar Nieuwstraat.

-          Enkele rijrichting blijft ook na de werken.

 

Fase 4: Knaptandstraat (van voorbij Kongostraat tot en met kruispunt met Moerlandstraat + deel Moerlandstraat)

-          Werken van 20 augustus tot 24 september. De werfzone is volledig afgesloten voor autoverkeer.

-          Het stukje Moerlandstraat voorbij de werf wordt dubbele rijrichting.

-          Knaptandstraat, tussen Blokmakerstraat en Moerlandstraat, wordt dubbele rijrichting.

-          Bewoners van Bokkenhof en Klokkendreef kunnen tijdelijk hun woning bereiken en verlaten via het Gerdapark.

 

Fase 5: Knaptandstraat (vanaf Moerlandstraat tot net voor Sint-Antoniusstraat)

-          Werken van 24 september tot 16 november. De werfzone is volledig afgesloten voor autoverkeer.

-          De Watergroep vernieuwt de leidingen in het midden van de rijbaan.

-          Moerlandstraat draait van rijrichting.

-          Blokmakerstraat wordt doodlopend, in- en uitrijden gebeurt via de Verbindingsstraat.

 

Fase 6: Sint-Antioniusstraat + Knaptandstraat (exclusief kruispunt met Schoolstraat)

-          Werken van 16 november tot 21 december (kerstvakantie). De werfzone is volledig afgesloten voor autoverkeer.

-          Moerlandstraat: rijrichting blijft gedraaid richting Parklaan.

-          Verbindingsstraat: rijrichting draait richting Schoolstraat.

-          Blokmakerstraat: rijrichting draait richting Knaptandstraat.

-          Deel Knaptandstraat, tussen Blokmakerstraat en werfzone, wordt dubbele rijrichting.

 

Fase 7: Tereken (inclusief kruispunt met Schoolstraat)

-          Werken van 7 januari tot 15 maart 2019.

-          Enkele rijrichting, naar stadskern.

 

Fase 8: N70, deel van Tereken tot Parklaan

-          Werken in de bermen langs beide kanten van de N70 van 11 februari tot 1 april 2019.

-          Met boring onder de N70 aan het kruispunt Tereken.

-          Doorgaand autoverkeer in twee rijrichtingen blijft mogelijk..

 

Fase 9: Schoolstraat (inclusief boring onder de Parklaan)

-          Werken van 1 april tot 15 mei 2019.

-          Enkele rijrichting, naar Parklaan.

 

Informatie

Op de parking van de begraafplaats Tereken wordt een werfcontainer geplaatst. Daar kunnen de bewoners elke woensdag van 14 tot 16 uur terecht met hun vragen over de werken. De werfcontainer heeft ook een brievenbus om berichten door te geven. 

De nutswerken werden toegelicht tijdens een infovergadering in het stadhuis op woensdagavond 6 juni, in een samenwerking tussen het stadsbestuur, Fluvius en De Watergroep. Alle info – met bijhorende plannetjes – is te vinden op www.sint-niklaas.be/Tereken.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen