de Salons

Wie geeft de Salons een nieuwe invulling?

Het stadsbestuur wenst aan de Salons een nieuwe invulling te geven en gaat op zoek naar private investeerders en/of ondernemers voor een langdurige privaat-publieke samenwerking rond een volwaardige en duurzame uitbating van dit monumentaal herenhuis, gelegen in de Stationsstraat 85. Het gebouw moet evolueren naar een attractievere belevingsplaats, zowel binnen de stadskern als binnen het gebouw zelf. Voor de kandidatuurstelling werd een uitgebreide leidraad samengesteld. Kandidaat-ondernemers kunnen zich vanaf vandaag melden.
Social media sharing

De stad wenst aan de Salons, die nu ingevuld zijn door het Stedelijke Museum, een nieuwe invulling te geven en lanceert daarom een oproep tot een volwaardige en duurzame uitbating van dit monumentaal historisch herenhuis van 4 bouwlagen en haar prachtige stadstuin van 2.500m². Het stadsbestuur streeft na dat het gebouw evolueert naar een nog attractievere belevingsplaats, zowel binnen de stadskern als binnen het gebouw. Om de zoektocht naar de meest geschikte uitbater(s) te begeleiden heeft de stad de externe partner, Value Partners, aangesteld. Value Partners beschikt over een uitgebreid netwerk en heeft al voor meerdere historische gebouwen een nieuwe invulling gevonden.

De Salons in het hart van een ambitieuze stad met potentieel

Ook Value Partners is overtuigd van de meerwaarde en het business potentieel van een kwalitatieve uitbating in de Salons. Sint-Niklaas is als hoofdstad van het Waasland met 77.000 inwoners een groeiende gemeente. Centraal in de driehoek Gent, Antwerpen, Brussel is Sint-Niklaas uitermate vlot bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen. Met meer dan 1.600 parkeerplaatsen rondom de levendige stadskern, wordt winkelen, werken, genieten en beleven des te eenvoudiger. Bovendien is Sint-Niklaas een stad die met de visie ‘Samen maken we de stad van morgen’, thema’s rond kernversterking, stadspromotie en stadsontwikkeling hoog op de agenda plaatst. De Salons liggen centraal in de recent heraangelegde winkelstraat. Ook de rest van het openbaar domein in de winkelwandellus wordt de komende jaren grondig aangepakt, om de stadskern nóg attractiever te maken voor inwoners, werkenden of bezoekers. De stad wil in het kader van de ruimtelijke economische studie de komende jaren blijven inzetten om nog meer te evolueren richting een bedrijvige kern, waar ook maakindustrie, circulaire economie en zakelijke dienstverlening een plaats krijgen naast winkels, horeca, dienstverleners en woonontwikkelingen.

Visie en ambities

Sinds de aanstelling van Value Partners in het najaar van 2019 werd in samenwerking met de stadsdiensten de visie over de Salons verder uitgediept. De nieuwe invulling dient de handelskern te versterken. De stad mikt op publiekstrekkende functies, functies die bijkomende opportuniteiten creëren voor combinatiebezoeken met het bestaande aanbod winkels, horeca en dienstverleners. Een uitbating met een relatief kortstondige gebruiksduur van bezoekers en hoge bezoekersaantallen zoals een hotel, restaurant, congreszaal, feestzaal of werkplek behoort tot de opties. Maar ook dienstverleners, detailhandelaars, creatieve werkplekken, cultuuraangelegenheden of andere voorstellen zijn absoluut mogelijk. Gelet op de grootte van het gebouw kunnen functies op verschillende verdiepingen georganiseerd of gecombineerd worden. De stad zoekt een uitbatingsvorm die de dynamiek in de stadskern stimuleert. De nieuwe invulling moet het imago van de Stationsstraat en de stadskern in zijn geheel versterken. Verder streeft de stad naar een maximale continue invulling van het gebouw, zodat het potentieel ervan ten volle benut wordt.

Eén of meerdere uitbaters, zolang de samenwerking maar duurzaam is

De voorkeur van de stad gaat uit naar één uitbater die het volledige gebouw zal exploiteren. Echter, ook kandidaten die slechts een deel van het gebouw willen gebruiken zijn toegelaten in de procedure. Als dit kwalitatieve en complementaire voorstellen zijn, dan zal actief gezocht worden naar samenwerking.

De kandidaat-uitbater zal behoorlijk moeten investeren in de renovatie van het pand. Hij of zij kan daarom opteren om zich samen met een investeerder kandidaat te stellen. Het is eveneens mogelijk dat een investeerder geïnteresseerd is, zonder dat deze een specifieke uitbater heeft. In dat geval kan Value Partners als bemiddelaar optreden tussen investeerder en uitbater.

Omdat de stad streeft naar een duurzame invulling én omdat er heel wat investeringen nodig zijn, zal de looptijd van de uitbating overeengekomen worden voor een periode evenredig de terugverdientijd van de onroerende investeringen, eventueel verlengbaar met een nader te bepalen periode.  

Kandidaat-uitbaters en hun projectvoorstellen moeten uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er te allen tijde respect zijn voor het DNA van het gebouw, moet er rekening gehouden worden met de verweefbaarheid in de stadskern en moet de erfgoedwaarde en de brandveiligheid te allen tijde gerespecteerd worden.

In de loop van het proces zullen kandidaten door een jury gescreend worden volgens een aantal kwalitatieve selectiecriteria, zoals beroepsbekwaamheid, financieel-economische draagkracht, kwaliteit en complementariteit van het uitbatingsconcept, risicofactoren, de gebruiksvergoeding, etc.

Het Huis van de Sint blijft 

Sinterklaas is een belangrijke toeristische trekker voor de stad, ook al is dit slechts gedurende een aantal weken per jaar. De thans 35.000 bezoekers per jaar aan het Huis van de Sint zijn een extra troef voor de exploitatie. Het uitgangspunt is dat de Sint zijn tijdelijke woonst blijft houden. De kandidaat-uitbater geeft in zijn voorstel aan de ruimte van de Sint permanent te willen behouden of de ruimte polyvalent te willen gebruiken, met ca. 5 weken per jaar de specifieke Sint-inrichting. In elke situatie bewegen zich in enkele weken tijd 35.000 bezoekers doorheen het herenhuis. Dit vergt een goede afstemming en samenwerking met de organiserende vzw en de stad. De kandidaat-uitbater werkt een concreet voorstel uit over hoe hij deze samenwerking ziet. 

En wat zijn de volgende stappen? 

De stad wenst, in samenspraak met de kandidaten op de markt, het voorwerp en de voorwaarden van de concessie eerst in dialoog samen te bespreken, zodat door de stad een marktconform en exploitatie-realistisch voorwerp in gebruik wordt gegeven. Om dit te bereiken plannen we het selectieproces in vier fasen. Een selectiefase waarin een eerste selectie van de kandidaten gebeurt, gevolgd door een gespreksfase waarin met de kandidaten gesprekken worden gevoerd over het voorwerp, het concept en de voorwaarden. In een derde fase doet de geïnteresseerde kandidaat een concreet voorstel tot uitbating, dat door de jury wel overwogen wordt. In de vierde en laatste fase is er nog mogelijkheid tot onderhandelen over de uitbatingsvoorstellen, waarna het uitbatingsrecht wordt toegewezen. Als alle stappen volgens planning verlopen, kan er in de loop van september 2020 een uitbatingsovereenkomst getekend worden.

In het proces worden tussendoor verschillende stakeholders betrokken. Zo staat er op 17 februari al een eerste infovergadering gepland voor de omwonenden. Ook verder in het proces zal er met de buurt teruggekoppeld worden over de status en de kandidaat-functies. De stad wil de suggesties en potentiële bezorgdheden van de buurt absoluut meenemen als waardevolle input voor het selectieproces. De belangen van de omliggende ondernemers zullen behartigd worden in de jury door een vertegenwoordiger van de handelaars.

Geïnteresseerden ? 

Geïnteresseerde investeerders en/of ondernemers vinden de complete informatiebrochure via www.sint-niklaas.be/salons. Voor een optimale behandeling van hun kandidatuur, nemen ze best rechtstreeks contact opnemen met Value Partners. Dit kan vanaf vandaag.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen