De wijkinspecteur stuurt gegevens woonstvaststelling onmiddellijk digitaal door via mobiele toepassing.

Woonstvaststellingen voortaan digitaal via ‘Burger@verhuizen’

Sinds begin juni 2019 maakt lokale politie Sint-Niklaas gebruik van de digitale toepassing ‘Burger@verhuizen’. Deze applicatie maakt het wijkinspecteurs mogelijk om voortaan adreswijzigingen digitaal vast te stellen en online op te volgen. Deze online toepassing zorgt ervoor dat er minder ‘papier- en loopwerk’ plaatsvindt tussen stadsdiensten, politie en de (nieuw ingeweken) inwoners van Sint-Niklaas.
Social media sharing

Digitale interactie

Via de toepassing ‘Burger@verhuizen’ verloopt, in nauwe samenwerking met de dienst burgerzaken, de woonstvaststelling door wijkinspecteurs volledig elektronisch in Sint-Niklaas. “De digitale interactie resulteert in een sterke administratieve vereenvoudiging. Op die manier verlopen woonstvaststellingen nu een pak sneller en efficiënter” zegt burgemeester Lieven Dehandschutter.

Snel en efficiënt

De module ‘Burger@verhuizen’ is web-based. Dit wil zeggen dat de wijkinspecteur de gegevens voor het vaststellen van bewoning, ter plaatse bij de burger invult en doorstuurt vanaf een mobiele telefoon of pc. Er vindt dus geen papierwerk of fysieke overdracht van documenten meer plaats tussen politie en de dienst burgerzaken van Sint-Niklaas. “Deze digitale toepassing bevordert niet enkel een correcte registratie, maar ook een vlotte opvolging en opzoeking van gegevens” zegt burgemeester Lieven Dehandschutter. Op die manier zorgen stad en lokale politie Sint-Niklaas voor een vlottere afhandeling van adreswijzigingen enerzijds en een snellere en betere service voor inwoners anderzijds.

Zo werkt Burger@verhuizen

  1. De burger doet aangifte van adreswijziging via het elektronisch loket of de dienst bevolking van de stad Sint-Niklaas.
  2. De aangifte van adreswijziging wordt digitaal overgemaakt aan de wijkpolitie en verschijnt via de module Burger@verhuizen op de tablet-pc van de wijkinspecteur.
  3. De wijkinspecteur begeeft zich naar het opgegeven adres om ter plaatse de nieuwe inwoner(s) te ontmoeten en de nodige gegevens voor woonstvaststelling onmiddellijk online in te voeren via de digitale toepassing op de tablet-pc.
  4. De wijkinspecteur tekent zijn/haar verslag digitaal en stuurt het samen met een positief of negatief advies door naar de dienst burgerzaken van Sint-Niklaas die via dezelfde module de adreswijziging verder afhandelt.
  5. Tenslotte vindt de (niet-) inschrijving van de bewoner(s) plaats in het bevolkingsregister.
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen