Project 33

Project 33: samen maken we een nieuwe stadspoort

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
De spoorwegbrug aan de Spoorweglaan loodst al 50 jaar de treinen moeiteloos door Sint-Niklaas. Maar de 33 pijlers, die de brug stutten, vormen ook al even lang een troosteloze, lege ruimte. Met het Project 33 wil het stadsbestuur, samen met de bewoners, deze ruimte omvormen tot een aantrekkelijke nieuwe toegangspoort tot de stad.
Social media sharing

Bruggen bouwen
Hoe de ruimte onder de spoorwegbrug er in de toekomst precies zal uitzien, zal afhangen van iedereen die aan het project gaat meewerken. De missie is het ontwikkelen van een aantrekkelijk totaalconcept van groen, beeld en licht met zoveel mogelijk mensen.

Het traject daarvoor werd uitgeschreven door Kris Drieghe van het architectenbureau Hol Architecten, tevens curator van het project. Dit zijn de grote stappen:

  • oproep voor professionele en/of creatieve partners met info meet-up (najaar 2021);
  • lanceringsevent waarbij de geselecteerde partners worden samengebracht om te brainstormen over de invulling van het Project 33 en opzetten van een proefproject (winter 2021-2022);
  • eerste uitwerking met inwoners (voorjaar 2022).

De modulaire uitvoering onder de spoorwegbrug loopt daarna verder door tot eind 2023. Er is 450.000 EUR voorzien om het project te financieren.

In een zone vlakbij de spoorwegbrug, aan het kruispunt Driekoningen, realiseerde communicatiepartner King George een totem, als originele blikvanger van het project in de publieke ruimte. Het is tevens een trefpunt, dat een functie krijgt in heel het traject.

 

Stad zkt. partners
Voor de uitvoering van Project 33 werd een overheidsopdracht uitgeschreven met drie onderdelen.

Groen

We willen op een duurzame manier vergroening integreren in het project. Er wordt gedacht aan het toevoegen van organisch materiaal om grondgebonden beplanting mogelijk te maken. Omdat de ruimte onder de spoorwegbrug weinig licht en water krijgt, lieten wij door het bureau Water Experts onderzoeken hoe de vergroening hier een kans kan krijgen. Het rapport is te vinden op de projectwebsite www.project33.be.

Beeld

Het is onze ambitie om de spoorwegbrug om te vormen tot een uitnodigende toegangspoort, die de identiteit van de stad en haar inwoners vat en versterkt. Daarvoor kijken wij uit naar een origineel artistiek project, met mogelijkheden tot samenwerking en participatie.

Streetart

Om het artistieke concept nog meer in de verf te zetten, werd ook streetart aan het project toegevoegd.

We richten ons voor deze opdracht onder meer tot groenaannemers, landschapsarchitecten, constructiebedrijven, beeldende kunstenaars en streetartists.

De opdracht omvat zowel het leveren van een ontwerp als de uitvoering ervan. Om met Project 33 tot één concept te komen is onderlinge afstemming heel belangrijk. Daarom vragen we aan de inschrijvers om aan te geven op welke manier ze de samenwerking zien met andere partners.

We geven een toelichting bij de opdracht aan mogelijke partners tijdens een info meet-up op woensdag 15 september om 19.30 uur, in de event hall van King George, Driekoningenstraat 48. Inschrijven kan via de projectwebsite.

Een offerte indienen is mogelijk tot en met vrijdag 15 oktober 2021. Alle documenten staan op www.project33.be.

Participatieproject

Project 33 is in essentie ook een participatieproject. Met de professionele partners werken we eerst een werkbaar model uit. Vanaf het voorjaar van 2022 willen we dat samen met alle geïnteresseerden uitvoeren.

Wie zin heeft om samen met buren, familie, vriendengroep, vereniging, klas, school, club… of gewoon op zichzelf bij te dragen aan de verfraaiing van de ruimte onder de spoorwegbrug, krijgt volgend voorjaar daartoe de kans.

Begin 2022 starten we een uitgebreide communicatiecampagne, waarmee wij iedereen uitnodigen om in te schrijven op een van de workshops.

Wie zich nu al wil aanmelden voor dit project kan een seintje geven via beleidsondersteuning@sint-niklaas.be. Wij sturen in 2022 een mail met de praktische werkwijze.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen