Moervaart

Publieke inspraak over het plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Van 19 april tot en met 18 juni 2019 loopt een publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Het bericht van openbaar onderzoek wordt verspreid via uithanging in stadhuis en deelgemeentehuizen, de stadswebsite en/of infoblad. De kennisgevingsnota (als bijlage) kan aan de balie zowel digitaal als op papier geraadpleegd worden.
Social media sharing

Opmerkingen kunnen ingediend worden tot 18 juni 2019:
• via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
• via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
• via het stadsbestuur, schriftelijk of natuur@sint-niklaas.be

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen. Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen