Zwaanaarde

Rioleringswerken in Zwaanaarde starten op maandag 26 september

Op maandag 26 september gaan in de Zwaanaardestraat en omgeving rioleringswerken van start. Het gaat om de aanleg van gescheiden riolering en de vernieuwing van de bovengrond over een traject van ruim 5 kilometer.
Social media sharing

Verkeershinder tijdens het project

De weg tussen Eksaarde en Sinaai en tussen Eksaarde en Klein-Sinaai, aan de bruggen over de waterlopen, werd bij de start van de nutswerken in beide rijrichtingen afgesloten. Fietsers en voetgangers krijgen aan de bruggen altijd vrije doorgang. 

De slagbomen ter hoogte van Sinaaibrug en Koebrug blijven in dienst tot eind 2023. Bewoners van de Keizerstraat zullen nooit afgesloten worden. Omwille van eerder vandalisme aan de slagbomen, zijn hier nu camera's geplaats. Wanneer vandalisme vastgesteld wordt, zal de lokale politie op de hoogte gebracht worden. 

Voor het doorgaand verkeer zijn wegomleggingen voorzien via de gewestwegen in de omgeving van Sinaai (N70, N41 en N403) en dit vanaf het kruispunt Duizend Appels. 

Tijdens elke fase is de rijbaan volledig afgesloten ter hoogte van de werkzone. Woningen blijven altijd te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar. Voetgangers en fietsers (fiets aan de hand) kunnen steeds over een obstakelvrije ruimte (1,2 m breed) door de werf.

    Bereikbaarheid van handelaars

    Handelszaken in de werfzone worden aangeduid met omleidingsborden tijdens de rioleringswerken. Het projectgebied wordt opgedeeld in verschillende zones die elk een kleur krijgen toegewezen. Elke zone zal op de omleidingsborden aangeduid worden, zodat handelaars en klanten steeds weten welke borden ze moeten volgen. 

    Er komen ook grote borden met de handelaars en hun toegewezen kleurcode aan de Dries, het kruispunt Hilstbaan-Wijnveld en op de Hulstbaan ter hoogte van de Leestraat. Op deze manier krijgt elke toegangsweg een overzichtbord. 

    bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen