slager

Samen tegen corona in Sint-Niklaas

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Het stadsbestuur wil inwoners, lokale ondernemers en verenigingen tijdens en na de coronacrisis een hart onder de riem steken. Dat er tal van manieren zijn om dit te doen, bleek ook uit de vele voorstellen en suggesties van burgers, belangenverenigingen, ondernemers en personeel van de stad. Het stadsbestuur is daar erg dankbaar voor. De voorstellen getuigen dat we met z’n allen begaan zijn met Sint-Niklaas en dat we ook in coronacontext samen de stad van morgen willen maken!
Social media sharing

Na een eerste reeks steunmaatregelen, die eerder aangekondigd werden, selecteerde het stadsbestuur deze week nog een aantal bijkomende initiatieven, maatregelen en compensaties in functie van effectiviteit, impact en haalbaarheid. Omdat het stadsbestuur doordachte beslissingen wil nemen, zal de lijst aan maatregelen de komende weken en maanden verder evolueren, rekening houdend met de nationale maatregelen. Op die manier wil het stadsbestuur alle kansen open houden voor ondernemers en verenigingen en tegelijkertijd gericht inspelen op de actuele noden en opportuniteiten.

Een financieel duwtje in de rug

Sint-Niklaas wil voor de lokale horeca financiële ademruimte creëren waar mogelijk. In 2016 werden al een aantal belastingen voor horeca, zoals de taks op tapperijen, afgeschaft. Wat bleef, was de terrasbelasting. Zoals reeds aangekondigd, is er voor de terrasbelasting van 2019, waarvan het aanslagbiljet werd verstuurd midden maart, een uitstel van betaling tot minstens 1 oktober 2020. De terrasbelasting van 2020 wordt gehalveerd. De overname van parasols van het centrummanagement wordt uitgesteld tot 2021. Nieuw is dat er voor 2020 geen huurgelden zullen worden aangerekend voor diezelfde parasols.

Voor de markt- en kermiskramers wordt er geen standgeld aangerekend tijdens de coronaperiode waarin geen kermissen of markten georganiseerd mogen worden.

Voor handelaars die verplicht moeten sluiten tijdens de coronaperiode wordt, proportioneel met de sluitingsperiode, geen belasting aangerekend voor het uitstallen van koopwaren en reclameobjecten. Nachtwinkels, die hun openingsuren nu beperkt zien tot 22 uur, zullen slechts de helft belast worden gedurende die periode van beperkte openingsuren.

Verder ondersteunt het stadsbestuur haar lokale handel via een communicatiecampagne ‘Ik k-Oh-p in Sint-Niklaas’. In samenwerking met Unizo, roept de stad haar inwoners op om meer dan ooit te ‘winkelhieren’ bij Sint-Niklase ondernemers. Op www.ikkoopinsintniklaas.be vinden inwoners een overzicht van initiatieven die lokale ondernemers nemen in tijden van corona, overzichtelijk weergegeven op een kaart, zodat je snel de handelaars in jouw buurt kan opzoeken.

Voor alle ondernemers wordt de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting van het aanslagjaar 2020, zes maanden later dan voorzien verstuurd. Dit wil zeggen dat ze deze pas in maart 2021 zullen ontvangen. Op deze manier wil de stad alle ondernemingen op een eenvoudige manier uitstel van betaling geven.

De huurders of concessionarissen van terreinen en gebouwen van de stad die hun activiteit niet kunnen uitoefenen omwille van de coronacrisis wordt geen huur- of concessievergoeding aangerekend voor de hele sluitingsperiode.

Het stadsbestuur zal ook bij eigenaars aandringen om een tegemoetkoming te doen in de huurgelden van hun huurders die geconfronteerd worden met een sluiting (verenigingen, bedrijven, ...). Wij geven als eigenaar alvast het goede voorbeeld naar onze huurders.

Verenigingen of ondernemingen die zalen, feestmateriaal, gidsbeurten, sportzalen en dergelijke gereserveerd hebben, kunnen deze gedurende de verplichte coronasluiting kosteloos annuleren.

Verder blijven voor iedereen de maatregelen gelden om geen parkeercontroles meer te voorzien zolang de coronamaatregelen van kracht zijn en voor centrumparkings Grote Markt en Stationsstraat geen parkeergeld verschuldigd te zijn op weekdagen van 19 uur tot 7 uur. De parkeerabonnementen worden verlengd met de duur van de verplichte coronasluiting. Ook Sinbad-abonnementen worden gratis verlengd met de duur van de coronasluiting en de uitleentermijn voor ontleners van de bibliotheek wordt gewoon verlengd, zonder boetegelden aan te rekenen. Voor klanten die tickets kochten van Accsi vzw, voor voorstellingen die niet konden doorgaan, wordt een terugbetaling of tegoedbon voorzien.

Dit pakket van maatregelen wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de afwijkingen van stedelijke reglementen goedgekeurd kunnen worden.

Méér dan financiële ondersteuning

Het stadsbestuur benadrukt dat puur financiële tegemoetkomingen een noodzakelijk duwtje in de rug zijn, maar dat de rol van de stad in deze coronacrisis een pak verder gaat.

In eerste instantie wil het stadsbestuur gezondheid en veiligheid garanderen voor haar inwoners. Omdat velen met vragen zitten, werd een coronawebpagina aangemaakt en is de corona-infolijn van de stad elke werkdag bereikbaar via 03 760 92 71. De coronafolder met nuttige informatie en tips werd verspreid in meer dan 38.000 Sint-Niklase brievenbussen. De burgemeester lanceerde een videoboodschap via sociale media om inwoners een hart onder de riem te steken en op te roepen tot burgerzin.

Ondertussen worden cijfers voor Sint-Niklaas nauw opgevolgd, worden opvangmogelijkheden voor kinderen verder uitgewerkt en zetten de stadsdiensten, in samenwerking met wijkwerken, een stelsel op waarbij werkzoekenden tijdelijke werkervaring opdoen. Daarbij wordt extra ingezet op netheid. Een propere buurt draagt immers bij tot grotere hygiëne en veiligheid. De lokale politie zet in op strenge handhaving, zodat de coronamaatregelen in onze stad strikt nageleefd worden.

In crisis hebben we elkaars hulp en steun meer dan ooit nodig. Daarom wil het stadsbestuur burgerinitiatieven en samenhorigheidsacties ondersteunen en aanmoedigen. Alle initiatieven worden gebundeld via www.sintniklaashelpt.be. Verschillende acties naar kwetsbare jongeren, senioren, daklozen of mensen in armoede worden door de stad gefaciliteerd.

Het stadsbestuur draagt zijn steentje bij om de moraal hoog te houden. Wij bedanken uitdrukkelijk iedereen die ons door deze coronacrisis helpt en maakt dit ook zichtbaar op sociale media en in het straatbeeld, onder andere via promotieborden en middenstraatvlaggen. De stad dankt alle zorgverleners, poesthulpen, kinderverzorgsters, iedereen die lokaal koopt, iedereen die afhaalt, iedereen die applaudisseert, alle bedrijven die hun steentje bijdragen, iedereen die in zijn of haar kot blijft… Via de Instagramcampagne ‘Corona te baas’ worden jongeren aangemoedigd om thuis te blijven en worden hen dilemma’s en uitdagingen op maat voorgeschoteld.

Last, but not least wil het stadsbestuur onderlijnen dat er ook volop gewerkt wordt, in overleg met belangenorganisaties zoals Unizo, Horeca Vlaanderen en VOKA, aan acties om onze stad en de lokale economie na de coronacrisis opnieuw te laten herleven. We bekijken bijvoorbeeld hoe we evenementen in het najaar kunnen aanpassen of hoe we lokaal winkelen verder kunnen aanmoedigen.

Eén ding is zeker: ook na de crisis zullen we de hulp, de steun en burgerzin van alle inwoners nodig hebben. Enkel op die manier overwinnen we corona en maken we samen onze stad van morgen.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen