Offerfeest 2020

Slachtregelgeving voor het offerfeest 2020

Vanaf 31 juli tot en met 2 augustus 2020 vieren de moslims hun offerfeest. Zoals wettelijk voorzien mogen rituele slachtingen enkel worden uitgevoerd in erkende slachthuizen of inrichtingen erkend door de minister van volksgezondheid en leefmilieu.
Social media sharing

Het is verboden om tijdens de periode van het offerfeest (31 juli tot en met 2 augustus 2020) thuisslachtingen van schapen, lammeren en geiten (ook de niet-rituele) uit te voeren.

Het algemeen politiereglement over slachten

Slachten van dieren

Voor zover het vlees uitsluitend bestemd is om te voorzien in de behoeften van de eigenaar en zijn gezin, is het slachten van gevogelte, gekweekt klein wild of konijnen, elders dan in een slachthuis, toegelaten.
Het is verboden schapen, geiten, varkens of groot wild, elders dan in een slachthuis te slachten, tenzij met schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester.
Noodslachtingen zoals bedoeld in de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel (het slachten van verongelukte of zieke dieren, het slachten van dieren die in onmiddellijk doodsgevaar verkeren ofwel een dreigend gevaar opleveren voor personen of goederen) worden beschouwd als gevallen van overmacht waarop geen administratieve sanctie van toepassing is.

Overtredingen van het politiereglement worden bestraft met politiestraffen voor zover door wetten, decreten, besluiten en verordeningen geen zwaardere straffen zijn voorzien.

Slachten van schaap

Particulieren dienen bij de stad voor het slachten van een schaap een registratienummer aan te vragen en een slachtaangifte te doen. Identiteitskaart verplicht meebrengen, alsook het oormerknummer van het schaap.
Het registratienummer is gratis, de slachtaangifte kost 10 EURO.

Slachten van een rund

Particulieren dienen bij de stad voor het slachten van een rund enkel een registratienummer aan te vragen. Identiteitskaart verplicht meebrengen.
Het slachtattest zal uitgeschreven worden in het slachthuis zelf.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen