diftar

Sociale kortingen diftar

Op maandag 1 juli pakt Sint-Niklaas de afvalberg aan. Je gebruikt vanaf dan een huisvuilcontainer in plaats van een vuilniszak. Je restafval wordt gewogen en je betaalt een bedrag op basis van het gewicht in je container. Je krijgt hiervoor een factuur. Sommige inwoners kunnen om sociale redenen een vermindering krijgen op hun diftarfactuur.
Social media sharing

Leefloon of equivalent leefloon

Heb jij of iemand uit jouw gezin recht op leefloon of equivalent leefloon? Dan krijg je twee keer per jaar een korting van 5 EUR per gezinslid op je factuur. Deze 5 EUR wordt twee keer per jaar van je rekening afgetrokken. Je hoeft dus niets te doen. Deze korting wordt enkel toegepast indien je op het moment van de factuur nog steeds leefloon of equivalent leefloon geniet.

 

Voorkeurtarieven inzake gezondheidszorg

Heb jij of iemand uit jouw gezin recht op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de gezondheidszorg? Dan krijg je twee keer per jaar een korting van 5 EUR per gezinslid op je factuur. Je tegemoetkoming wordt twee keer per jaar van je rekening afgetrokken. Je hoeft dus niets te doen. Deze korting wordt enkel toegepast indien je op het moment van de factuur nog steeds verhoogde tegemoetkoming geniet.

 

Incontinentie en andere medische redenen

Heb jij één van onderstaande medische problemen dan krijg je twee keer per jaar een korting van 10 EUR op je factuur:

  • Je ontvangt een incontinentietoelage (score 3 tot 4 punten op de Katzschaal);
  • Je bent een zwaar hulpbehoevende persoon in de thuiszorg (score 2 tot 3 punten op de BEL-schaal);
  • Je hebt een tegemoetkoming vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor incontinentie.

 

Wat moet je doen?

Je moet via een attest van de zorgkas, het ziekenfonds of het VAPH bewijzen dat je in het aanslagjaar voldoet aan de gestelde voorwaarden. Je bezorgt het attest één keer per jaar, tussen 1 januari en 31 maart, op één van de volgende manieren:

  • inscannen en doorsturen via www.sint-niklaas.be/diftar;
  • versturen met de post naar welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas;
  • afgeven aan de infobalie van het welzijnshuis, het stadhuis of de deelgemeentehuizen.

 

Je krijgt altijd een ontvangstmelding of ontvangstbewijs (binnen de zes weken). De vermindering geldt, op basis van het attest, voor het hele jaar. Als je je attest binnenbrengt na 31 maart, geldt je korting enkel voor het tweede half jaar.

 

Voor 2019 geldt er een uitzondering: doe je je aanvraag tussen 1 juli en 30 september 2019, dan zal dit attest uitzonderlijk gelden voor drie aanslagperiodes (tot eind 2020). Als je je attest binnenbrengt na 30 september geldt je korting voor 2020.

 

Andere medische redenen

Kom je niet in aanmerking voor één van bovenstaande tegemoetkomingen, maar heb je door je ziekte veel afval? Ook dan kan je twee keer per jaar een korting van 10 EUR op je factuur krijgen.

Wat moet je doen?

Je moet je medische situatie bewijzen via een attest van je geneesheer-specialist. Je bezorgt het attest één keer per jaar, tussen 1 januari en 31 maart, op één van de volgende manieren:

  • inscannen en doorsturen via www.sint-niklaas.be/diftar;
  • versturen met de post naar welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas;
  • afgeven aan de infobalie van het welzijnshuis, het stadhuis of de deelgemeentehuizen.

 

Je krijgt altijd een ontvangstmelding of ontvangstbewijs (binnen de zes weken). De vermindering geldt, op basis van het attest, voor het hele jaar. Als je je attest binnenbrengt na 31 maart, geldt je korting enkel voor het tweede half jaar.

Voor 2019 geldt er een uitzondering: doe je je aanvraag tussen 1 juli en 30 september 2019, dan zal dit attest uitzonderlijk gelden voor drie aanslagperiodes (tot eind 2020). Als je je attest binnenbrengt na 30 september, geldt je korting voor 2020.

 

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen