De stad Sint-Niklaas ondersteunt het (semi-)professionele kunstenveld.

Stad ondersteunt (semi-)professionele kunstenorganisaties

De stad Sint-Niklaas ondersteunt het (semi-)professionele kunstenveld. Organisaties en verenigingen kunnen tussen 1 en 31 mei een aanvraag indienen voor stedelijke subsidies.
Social media sharing

In Sint-Niklaas zet de stad alle zeilen bij om het lokale kunstenveld de nodige ondersteuning te bieden. Daarvoor heeft de stad een budget van 40.000 EUR. Alle organisaties en verenigingen die binnen de contouren van het kunstendecreet werken en voldoen aan de voorwaarden kunnen een subsidieaanvraag indienen. Wie wordt geselecteerd, kan rekenen op een jaarlijkse ondersteuning voor de komende drie jaar. Een aanvraag indienen, kan tussen 1 en 31 mei op www.sint-niklaas.be.  

Internationale speelveld
Samen met de kunstenpartners zet de stad in op samenwerking en innovatie, op gelaagdheid en breedte. De stad is betrokken, informeert en ondersteunt indieners bij projectsubsidies en structurele subsidies en biedt formats aan waar de partners aan kunnen participeren. Voorts versterkt de samenwerking de band tussen de diverse stedelijke diensten en de kunstenorganisaties, maar ook met het amateurkunstenveld, de erfgoedpartners en met het bovenlokale niveau. Centrale spil is het stedelijk kunstenoverleg, dat al sinds 2015 halfjaarlijks wordt georganiseerd. Resultaat is het (internationale) speelveld waarin de Sint-Niklase kunstenpartners opereren, waarop Sint-Niklaas terecht heel trots kan zijn. 

► Infowww.sint-niklaas.be

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen