Zicht op Industriepark Noord 5a

Stad verkoopt site Industriepark Noord 4+ en 5a

De stad wenst de site, gelegen Industriepark-Noord 4+ en 5a te 9100 Sint-Niklaas met een oppervlakte van 9.095,55 m², te verkopen.
Social media sharing

De stad biedt deze verkoop aan via een publieke bekendmaking. De verkoop zal doorgaan overeenkomstig de procedure vastgesteld in de verkoopsvoorwaarden. De de minimum-instelprijs is vastgesteld op 3.040.000 EUR. De overeenkomst tot verkoop zal gesloten worden met de kandidaat die, rekening houdend met de in de verkoopsvoorwaarden vermelde gunningscriteria, het meest voordelige eindvoorstel indient.

De kandidaat-koper dient, voorafgaandelijk aan het indienen van een voorstel, verplicht een door de stad georganiseerd toelichtingsmoment, dat gepaard gaat met een plaatsbezoek, bij te wonen. De toelichtingsmomenten/plaatsbezoeken zullen plaatsvinden op de site gelegen Industriepark-Noord 4+ en 5a te 9100 Sint-Niklaas op:

  • woensdag 27 oktober 2021;
  • vrijdag 5 november 2021.

De geïnteresseerden geven hun voorkeur van dag op. Het uur wordt door de stad bepaald.
Voor deelname aan deze toelichtingsmomenten/plaatsbezoeken dient aan de formaliteiten als bepaald in de verkoopsvoorwaarden te zijn voldaan.

De biedingen (met inbegrip van de uitgewerkte voorstellen) dienen ten laatste op 30 november 2021 op het stadhuis van de stad Sint-Niklaas te worden bezorgd of ten laatste 2 dagen op voorhand (zijnde 28 november 2021) per aangetekende brief te worden verstuurd.
De biedingen (met inbegrip van de uitgewerkte voorstellen) worden op 1 december 2021 geopend.

Als bijlage kan u volgende documenten terugvinden:

Afdeling plannen en ontwikkelen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen