Zone 30

Stadskern en dorpscentra zijn zone 30

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Woensdag 1 september 2021 is een scharnierdatum voor de verkeersveiligheid in Sint-Niklaas. Op die dag is de stadskern zone 30. Ook in de dorpskernen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai wordt de zone 30 uitgebreid. Om verschillende redenen is dat belangrijk en noodzakelijk.
Social media sharing

Waar ligt de zone 30 precies?

De voorbije jaren werd de zone 30 in Sint-Nikalas steeds uitgebreider. Recent heeft de gemeenteraad daar nog een aantal straten aan toegevoegd, waardoor de complete stadskern nu een snelheidsbeperking kent tot 30 km per uur. 

Het gaat om de volledige zone, afgebakend door de Singel, de N70 en de N41 met de westelijke tangent, met uitzondering van de Parklaan en de as Tuinlaan, Valk en een klein deel van de Langhalsbeekstraat. Buiten de rondweg zitten de woonwijken in de zone 30, onder meer de Kloosterlandwijk (achter het station). Ook de Watermolendreef en Watermolenstraat komen in de zone 30.

In de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai wordt de bestaande zone 30 in de dorpskern uitgebreid met enkele straten. Nieuw is de zone 30 in de omgeving van de kerk van Puivelde.

Meer info en een plattegrond van de stad met alle straten van de zone 30 ingekleurd is te vinden op www.sint-niklaas.be/zone30

Signalisatie

De signalisatie van de zone 30 is uniform op heel het grondgebied en gebeurt aan de hand van borden aan de ingang van de zone, ondersteund door duidelijke wegmarkering. Ook het verlaten van de zone 30 wordt aangeduid met een verkeersbord.

Waarom is een zone 30 veiliger?

Bij een snelheid van max. 30 km per uur is de kans op een ongeval kleiner dan bij een snelheid van 50 km per uur. De bestuurder heeft dan immers meer tijd om te reageren. Bovendien is de stopafstand veel kleiner.

Ook de gevolgen van een ongeval zijn veel minder ernstig bij lagere rijsnelheden. Zo heeft een voetganger een overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een auto aan 30 km per uur, maar overleeft gemiddeld slechts 55% van de voetgangers een botsing aan 50 km per uur.

In onze stad vindt 50% van de fietsongevallen plaats in de straten die in de zone 30 liggen, 80 % daarvan met gemotoriseerd verkeer!

In een scholenstad als Sint-Niklaas is verkeersveiligheid een topprioriteit. De grote groepen jonge fietsers en voetgangers op de schoolroutes zijn bijzonder kwetsbaar. De verruiming van de zone 30 over heel de stadskern en in de dorpscentra is daarom een cruciale maatregel.

Eén chauffeur op vijf gaat in de fout

In onze stad rijdt dagdagelijks één chauffeur op vijf te snel. Dat is opmerkelijk, maar ook compleet onaanvaardbaar. Want overdreven en onaangepaste snelheid zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Te snel rijden veroorzaakt 30% van alle dodelijke ongevallen in ons land. Dit zijn de concrete cijfers voor onze stad in de zone 30: in 2020 controleerde de politie bijna 22.000 voertuigen. Daarvan kreeg ruim 20 % een PV!

Grote sensibiliseringscampagne met oproep aan inwoners

De komende weken voert het stadsbestuur een intensieve sensibiliseringscampagne rond het respecteren van de zone 30. Met de campagne zetten wij alle voordelen van de zone 30 in de kijker. Een lagere snelheid is niet enkel voordelig voor de verkeersveiligheid, maar heeft ook minder geluidshinder en luchtvervuiling tot gevolg.

Wij stellen V-borden en affiches ter beschikking van de inwoners en bezorgen ze gratis aan huis op aanvraag: communicatie@sint-niklaas.be of tel. 03 778 30 81.

De Sint-Niklase handelaars verspreiden 10.000 ‘zone 30 lolly’s’ met infokaartje via hun klanten.

Tien autobussen van De Lijn rijden een maand lang door het Waasland met het campagnebeeld op de achterzijde.

Op de sociale media van de stad is de video ‘Kids invasie’ te zien met jonge kinderen die luidruchtig opkomen voor de zone 30.

De bewoners van de 40 straten die nieuw in de zone 30 zitten, kregen een infobrief in de bus, met een oproep om de campagne te ondersteunen.

Ook via de Stadskroniek, borden en banners dragen wij de boodschap uit: zone 30 is de max!

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen