Beeld van de N70

Startnota Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Verbindingsweg N70-E34: publieke raadpleging tot en met 27 oktober 2023

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
De Vlaamse overheid maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan om een nieuwe interlokale verbindingsweg tussen de N70 en de E34 ter hoogte van Beveren te realiseren. Het plan ligt op het grondgebied van Beveren en heeft invloed op de ruimere regio, onder meer op de kern Nieuwkerken-Waas (Sint-Niklaas). De verbindingsweg verbetert de interne ontsluiting van het Waasland, in het bijzonder voor lokaal verkeer naar de Waaslandhaven, en ontlast de dorpskernen. De weg loopt voor een beperkte afstand over de reservatiestrook voor een hoofdweg op het gewestplan. Het overblijvende gedeelte van de reservatiestrook wordt geschrapt.
Social media sharing

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2023 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Verbindingsweg N70-E34’. Van 29 augustus 2023 tot en met 27 oktober 2023 loopt de publieke raadpleging over de startnota.  

Er vindt een publiek participatiemoment plaats onder de vorm van een infomarkt op volgende momenten:

  • Dinsdag 26 september doorlopend van 10 tot 19 uur in het gemeentehuis van Beveren, Gravenplein 8.
  • Dinsdag 3 oktober doorlopend van 16 tot 20 uur in het stadhuis van Sint-Niklaas, Grote Markt 1.

Meer informatie over het plan, de procedure, de documentatie en inspraakmogelijkheden vind je op de projectwebsite van de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen