station

Stationsbuurt wordt jaar na jaar veiliger

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Tien jaar geleden ondertekenden het stadsbestuur, de lokale politie, veiligheidsdiensten van NMBS en De Lijn, het parket en de federale politie een intentieverklaring om samen te werken in en rond de stations van Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai en Nieuwkerken. Het bilan is meer dan positief. In vergelijking met de pre-coronajaren 2018 en 2019 stellen we duidelijk een daling vast van de criminaliteit in de stationsomgeving. De jarenlange samenwerking werpt zijn vruchten af.
Social media sharing

In 2021 werden er 7 % meer incidenten gemeld dan in 2020 aan het hoofdstation van Sint-Niklaas. Maar in vergelijking met 2019 is dit nog steeds een daling van 15 % en in vergelijking met 2018 een daling van 21 %.

We zien een globale dalende tendens over de voorbije vier jaar bij de volgende feiten:

 • extrafamiliaal geweld (= vooral vechtpartijen en bedreigingen)
 • zeden
 • vernielingen
 • gauwdiefstal
 • openbare dronkenschap
 • verlies van goederen
 • illegale immigratie
 • fietsdiefstal

Deze misdrijven bleven status-quo:

 • diefstal met geweld of bedreiging
 • diefstal van voertuig
 • diefstal aan of in voertuig

Het aantal incidenten druggebruik en -bezit zijn gestegen. Politionele inspanning met gerichte acties en controles doen de cijfers uiteraard stijgen. Hoe meer de politie actief dit misdrijf opspoort, hoe hoger de criminaliteitsstatistiek. Wat betreft drughandel is het moeilijker een patroon waar te nemen.

Een gecoördineerde aanpak
Tussen de verschillende partners wordt regelmatig overleg gepleegd, informatie uitgewisseld en gemeenschappelijke acties georganiseerd. Deze aanpak draagt bij tot het versterken van het veiligheidsgevoel rond de stationsbuurt. Recent nemen ook de directie van Siniscoop (Pathé) en de beheerder van het gebouw (Statius bv), deel aan het overleg, wat een echte meerwaarde is.

De volledige stationsomgeving wordt gecoverd door camera’s. Samen met de camera’s in het stationsgebouw kan de politie zich een zeer goed beeld vormen van de omgeving. Op weekdagen worden er voetpatrouilles gehouden op de tijdstippen dat de jeugd van en naar school gaat. Ook tijdens weekendnachten houdt de politie een oogje in het zeil.

Samen met NMBS roept de politie op verdachte zaken of veiligheidsincidenten te melden. Dat kan rechtstreeks bij de politie of door te bellen naar Securail, de veiligheidsdienst van NMBS, via het nummer 0800 30 230. Securail staat nauw in contact met zowel de lokale als de federale politie om indien nodig een ploeg van Securail of de politie ter plaatse te sturen.

De NMBS houdt een databank bij van alle meldingen rond veiligheid in en rond de stations en op de treinen. In hoofdzaak bevatten de meldingen onregelmatigheden met betrekking tot vervoersbewijzen.

De Lijn registreert alle meldingen van agressie, overlast en vandalisme in een databank. Elk kwartaal maakt zij een analyse van gemelde incidenten. Op basis daarvan neemt de Lijn veiligheidsmaatregelen. In 2021 heeft De Lijn vier acties gehouden om reizigers te controleren, waarbij Lokale Politie Sint-Niklaas bijstand verleent bij de controle van identiteiten.

In 2021 heeft Lokale Politie Sint-Niklaas 222 oproepen gekregen om bijstand te leveren aan het openbaar vervoer, waarvan 207 in het station en 15 op bussen van De Lijn.

 

Aantal incidenten station Sint-Niklaas

2018

2019

2020

2021

Extrafamiliaal geweld (=vechtpartijen)

82

72

74

57

Zeden

6

6

10

3

Vernielingen en vandalisme

44

48

37

32

Druggebruik en -bezit

25

32

26

41

Drughandel

2

4

9

4

Diefstal met geweld of bedreiging

6

10

9

8

Diefstal van voertuig

0

2

1

2

Diefstal aan of in voertuig

1

3

4

3

Gauwdiefstal

9

17

12

9

Diefstal in winkel

46

41

23

45

(Brom)fietsdiefstal

120

110

68

107

Illegale immigratie en mensensmokkel

25

18

19

17

Openbare dronkenschap

28

22

19

14

Verlies van goederen

82

61

47

38

Totaal

470

436

349

372

Totaal = som van alle alle categorieën exclusief diefstal met geweld/bedreiging omdat deze diefstallen al in andere categorieën zijn opgenomen (dubbeltellingen)

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen