Asbestattest

Strijd tegen asbest: Vlaamse overheid zet 'asbestattest' in

In 2018 keurde de Vlaamse regering het actieplan Asbestafbouw goed. Dit plan bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.
Ben je eigenaar van een woning? Dan heeft dit ook gevolgen voor jou. Een asbestattest wordt immers verplicht bij de verkoop van een woning, gebouwd voor 2001, vanaf 23 november 2022.
Social media sharing

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001, in kaart brengen. Waarom vóór 2001? In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden.

Een asbestattest wordt verplicht bij de verkoop van een woning, gebouwd voor 2001, vanaf 23 november 2022. Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een onroerend goed, die wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige en wordt afgeleverd door OVAM. Het asbestattest moet beschikbaar zijn bij de ondertekening van de compromis/ aankoop-verkoopbelofte. Op de site van OVAM wordt een lijst met gecertificeerde asbestdeskundigen gepubliceerd, waaruit je kan kiezen. 
Een asbestattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaarTegen 2032 moet iedere eigenaar van een onroerend goed ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikken.

Er geldt (nog) geen verplichting bij verhuur. Is de verhuurder wel reeds in het bezit van een asbestattest, dan dient deze verplicht een kopie te bezorgen aan de huurder. Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Vragen over asbest? Contacteer OVAM.

Via de Woningpas kan de eigenaar het asbestattest van zijn woning raadplegen. De gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie zal tevens bij het opstellen van het asbestattest een (digitale) kopie van het attest moeten overhandigen aan de eigenaar van het pand.  Meer info over de Woningpas.

Benieuwd naar de beschikbare premies bij asbestverwijdering? Wens je meer informatie over de groepsaankopen van de stad Sint-Niklaas rond het verwijderen van asbest i.s.m. MIWA en OVAM? We zien je graag aan het loket ‘wonen, bouwen en ondernemen’ in het stadhuis !

Meer info?

Wonen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas

OPGELET: enkel na afspraak.

Maak je afspraak via: 03 778 33 21 

of online via: https://afspraken.sint-niklaas.be

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen