Strooidiensten aan het werk

Strooidiensten blijven actief tijdens stevige winterprik

Het stadsbestuur activeerde het strooiplan tijdens het voorbije weekend. Van zodra de sneeuwval werd aangekondigd begonnen de strooidiensten uit te rijden.
Social media sharing

Snel strooien in groot aantal straten

Bij het opmaken van het strooiplan werd er naar gestreefd om een zo groot mogelijk aantal cruciale wegen, zo snel mogelijk aan te pakken. Het gaat om alle hoofdverbindingswegen, belangrijke routes en invalswegen voor autoverkeer en openbaar vervoer, ontsluitingswegen tot de woonwijken en sociale voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, sporthallen, openbare parkings en hulpdiensten. De totale lengte van het traject, gespreid over heel het grondgebied, bedraagt 300 km en wordt op minder dan 3 uur gestrooid. Ook 150 km fietspaden op het grondgebied worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt van zodra de diensten groen licht krijgen om te strooien.

 

Verdere uitrol van het strooiplan

Wanneer de toestand op de voornaamste wegen volledig onder controle is en als de sneeuw langdurig blijft liggen of bij aanhoudende vorst, worden ook andere, minder drukke wegen gestrooid.

Alle 506 straten op het grondgebied van de stad sneeuw- en ijzelvrij maken is evenwel praktisch onmogelijk, financieel niet haalbaar en ecologisch ook niet verantwoord.

De straten van het strooiplan vind je hier.

 

Samen maken we het openbaar domein sneeuw- en ijsvrij

Het is een kerntaak van het stadsbestuur om de gladheid van wegen en fietspaden aan te pakken. Er worden dan ook heel wat mensen en middelen voor vrijgemaakt. Er zijn niet minder dan 40 stadspersoneelsleden betrokken bij de uitvoering van het strooiplan en in de werkplaatsen ligt permanent 300 ton strooizout in voorraad.

Maar ook de inwoners moeten hun steentje bijdragen om de negatieve gevolgen van het winterweer te bestrijden, door de stoep en de straatgoot voor hun woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Deze verplichting is opgenomen in het algemeen politiereglement van de stad Sint-Niklaas.

Het stadsbestuur activeerde intussen ook de sneeuwruimlijn voor 80-plussers. De oudste inwoners kunnen een aanvraag doen om het voetpad voor hun woning sneeuw- en ijzelvrij te maken, via tel. 03 778 30 00. De vergoeding bedraagt 2,50 EUR.

 

 

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen