Studiedag Polarisering

Studiedag Polarisering

Studiedag Polarisering
Omgaan met spanning tussen verschillende groepen op school en in de buurt

Naar aanleiding van het onderzoek over polarisering op school organiseren de dienst diversiteit samenleving en preventie van de stad Sint-Niklaas en de VVSG een studiedag over polarisering om leerkrachten, buurtwerkers, hulpverleners… tools aan te reiken die hen helpen omgaan met spanningen tussen diverse groepen.
Social media sharing

Programma

09u00: Onthaal

09u20: Inleiding

09u30: toelichting onderzoek polarisering school
Katrien Van Moer en Maarten De Waele

10u00: Halal of niet? Islamitische stelregels onder de loep op basis van casussen uit het onderwijs
Khalid Benhaddou en Emilie Le Roi

10u45: Pauze

11u00: Halal of niet? (vervolg)

12u00: Lunch

12u45: Polarisering: bedreiging of verrijking?
Kazerne Dossin

14u00: Keuze workshops

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas
Maarten Van Alstein

Interactieve workshop over polarisering
Kazerne Dossin

De rol van de media in (de)radicalisering 
Ceapire

De lokale aanpak in Sint-Niklaas + verdieping in het onderzoek
Katrien Van Moer

15u30: Receptie met netwerkmoment

Lezingen

Toelichting onderzoek polarisering op school:

Om in kaart te brengen hoe polarisering leeft op de secundaire scholen, heeft de dienst diversiteit, samenleving en preventie een bevraging afgenomen bij 391 leerkrachten en 4125 leerlingen. De resultaten hiervan zullen in primeur aan jullie worden voorgesteld. Met de resultaten van dit onderzoek willen we een aanbod op maat van de Sint-Niklase scholen uitwerken. Deze studiedag is alvast een goed begin.

Khalid Benhaddou en Emilie Le Roi:

Doorheen de voorbije jaren stelden Khalid Benhaddou (imam en coördinator van het netwerk van islamexperten) en Emilie  Le Roi (aanspreekpunt radicalisering en polarisering van het departement onderwijs) vast dat heel wat scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en leerlingen,…  vragen hebben over hoe je in de praktijk oplossingen aanbrengt rond de verwachtingen en onzekerheden die een religie als islam oproept binnen scholen.

In hun lezing bieden ze aan de hand van reële casussen antwoorden op alle concrete vragen.  Emilie bekijkt wat de regelgeving zegt, Khalid schets de culturele achtergronden en islamitische stelregels.  Samen komen ze tot weloverwogen, concreet en bruikbaar advies en bundelen ze alle goede praktijkvoorbeelden die ze de voorbije jaren tegenkwamen.

Kazerne Dossin:

In deze lezing analyseren de mensen van Kazerne Dossin het ontstaan  van polarisatie. Ze lichten toe welke verschillende mechanismen aan de basis liggen van het fenomeen waarbij groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Aan de hand van historische casussen wordt aangetoond welke invloed mechanismen zoals groepsdynamiek en gehoorzaamheid hebben en welke vijf gedragsrollen we kunnen identificeren? Tot slot worden ook nog enkele handvatten aangereikt om negatieve vormen van polarisatie te counteren.

Workshops

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas  Maarten Van Alstein

Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit en dat laat zich ook voelen in de klas. Leraren en directies worden voor fikse uitdagingen geplaatst: Hoe moet je reageren op haatdragende uitspraken? Hoe geef je les over gevoelige thema’s? Hoe ontmijn je polarisatie? Hoe voer je gesprekken over controversiële onderwerpen in de klas? Maarten Van Alstein, senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, zoekt antwoorden op deze vragen.

Interactieve workshop over polarisering Kazerne Dossin

Übermensch tegen Untermensch, moslims tegen westerlingen, voor of tegen klimaatspijbelaars, wij tegen zij... Vanuit het verleden specialiseert Kazerne Dossin zich in polarisatiemechanismen. Polarisatie brengt schade toe aan het sociaal weefsel. Anderzijds is polarisatie soms nodig om tot verandering te komen. Hoe leer je schadelijke polarisatie herkennen? En hoe kunnen we de dynamiek van polarisatie doorbreken?

De rol van de media in (de)radicalisering Ceapire

Ceapire is een expertisecentrum radicalisme en extremisme dat bestaat uit een jong volwassen team van Vlaamse moslimjongeren die vertegenwoordigd zijn in diverse domeinen van de maatschappij waaronder het onderwijs, de media, het verenigingsleven en in het sociaal-maatschappelijk werk.  In deze workshop focussen zij zich op de invloed die (sociale) media heeft op het proces van radicalisering en voorbeelden van positieve manieren om hier mee om te gaan.

De lokale aanpak in Sint-Niklaas + verdieping onderzoek Katrien Van Moer

Katrien Van Moer staat in voor de preventie van radicalisering en polarisering in Sint-Niklaas. In deze workshop wordt dieper ingegaan op de lokale aanpak.  Daarnaast worden er concrete tips meegegeven over hoe je verontrustende signalen kan herkennen en hoe je  hierop kan reageren.  Tot slot zal er extra aandacht besteed worden aan het gevoerde onderzoek.  Er wordt ook ruimte voorzien om  good-practices  en ervaringen rond het thema uit te wisselen.

Praktisch

Locatie: Odisee Campus Sint-Niklaas - Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Inschrijven: kan tot en met vrijdag 3 mei 2019
Contact & info:
Katrien Van Moer
katrien.vamoer@sint-niklaas.be
03 778 36 39

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen