Grijze democontainers

Vanaf nu restafval-ophalingen met grijze containers

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Op maandag 1 juli 2019 is Sint-Niklaas overgeschakeld van de vuilniszak naar de huisvuilcontainer. De containers worden gewogen en iedereen betaalt volgens het aangeleverde gewicht. De afvalintercommunale MIWA staat in voor de praktische uitvoering en de coördinatie van het nieuwe systeem.
Social media sharing

Diftar is de afkorting van ‘gedifferentieerd tarief’ en werkt op het principe dat wie meer verbruikt, meer betaalt. Wie dus afval vermijdt en bovendien goed sorteert, betaalt dus minder.  Diftar zorgt, op basis van metingen in 112 gemeenten, voor een stevige daling van het restafval. Dat is ook in Sint-Niklaas de bedoeling. Met een daling van 40% van de hoeveelheid restafval wil Sint-Niklaas een afvalarme voortrekker worden.

De grijze containers

De restafvalzak is op 1 juli 2019 vervangen door een grijze kunststofcontainer op adresniveau. De grijze container bevat een chip met een uniek nummer die naar jouw adres verwijst. De container gebruik je dus op jouw eigen adres. 

De containers werden verdeeld op basis van de gegevens uit het bevolkingsregister. Ook personen die niet op het grondgebied zijn ingeschreven, maar die een woning of gebouw in gebruik hebben (bijvoorbeeld als tweede verblijf of bedrijfsvestiging), werden aangeschreven om in te stappen in het systeem.

Ontving je geen grijze container? Bel dan Miwa op het gratis nummer 0800 11 398.

Tarieven en factuur

Het restafval inzamelen en verwerken kost 0,21 EUR per kg. Je krijgt de eerste 100 kg aangeboden restafval (per jaar en per gezinslid) een lager tarief aangerekend. Goed sorteren loont dus.

 • Voor de eerste 100 kg (per jaar en per gezinslid)       0,18 EUR per kilogram.
 • Voor elke bijkomende kilogram                                  0,25 EUR per kilogram.
 • Voor de lediging van een container van 40 liter         0,15 EUR per lediging.
 • Voor de lediging van een container van 120 liter       0,30 EUR per lediging.
 • Voor de lediging van een container van 240 liter       0,60 EUR per lediging.

Miwa kijkt naar de gezinssituatie op 1 januari en op 1 juli van het aanslagjaar voor het bepalen van de belasting. Ondergrondse containers hebben hetzelfde tarief als individuele bovengrondse containers.

Je ontvangt om de zes maanden een factuur met een gedetailleerd overzicht van de aangeleverde hoeveelheid restafval.

Sociale tarieven

Het zou kunnen dat je in aanmerking komt voor een goedkoper tarief.

 • Heb je een leefloon of voorkeurtarieven voor gezondheidszorg? Dan moet je niets ondernemen. Je korting gaat ieder half jaar rechtstreeks van je rekening. 
 • Heb je incontinentieproblemen of heb je door je ziekte veel afval? Vraag dan hier je korting aan.

Ophalingen

 • De container wordt tweewekelijks opgehaald (wekelijks in juli en augustus).
 • Elk gezin ontvangt de container naar keuze. Binnen het jaar na ontvangst kan je een gratis inwisseling vragen.
 • Extra afval wordt meegenomen, wanneer dit vooraf gemeld wordt. Dit afval wordt door de inzamelaar in de container geplaatst en de container wordt opnieuw gewogen.

Terugname rollen

Sinds de start van de diftar-ophaling op 1 juli 2019 worden de grijze huisvuilzakken niet meer opgehaald. Breng je volledige rollen met ongemarkeerde, ongeschonden wikkel binnen van 1 juli tot 31 december 2019 via de infobalie van het stadhuis, het welzijnshuis en de deelgemeentehuizen. Wij betalen het aankoopbedrag terug. Losse huisvuilzakken nemen we helaas niet terug.

Meer sorteren met de blauwe zak en de GFT-container

Sinds kort mag je meer sorteren met je GFT-container en je blauwe PMD-zak. Zo kan je in de blauwe zak sinds 1 juni 2019 alle huishoudelijke plastic verpakkingen stoppen. In de GFT-container kan je sinds 1 januari 2019 ook het meeste keukenafval en etensresten, vlees- en visresten kwijt.

Vergeet nooit meer een ophaling

Fostplus biedt verschillende manieren aan om je ophaalkalender online te volgen:

 • Gebruik de Recycle-app
 • Raadpleeg de online ophaalkalender
 • Plaats de ophaaldata in je kalender

Meer informatie

De invoering van Diftar wordt aangestuurd en gecoördineerd door MIWA. Zij hebben de containerbedelingen gedaan en alle inwoners geïnformeerd via bus-aan-bus publicaties en via hun website.

Of bel Miwa op het gratis nummer 0800 98 003.

Contact

MIWA

Vlyminckshoek
12
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen