Een propere straat

Veegplan 2019: samenwerken voor een propere stad

Het stadsbestuur houdt straten en pleinen rein volgens een veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minimaal één keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen.
Social media sharing

Tijdens een veegbeurt wordt het onkruid verwijderd op een ecologische manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd, zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Zwerfvuil wordt geruimd. Indien nodig worden rioolkolken geledigd en bladerresten verwijderd.

 

Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is om de veegbeurt te kunnen uitvoeren werden de data van de veegbeurten in 2019 vastgelegd. Deze kan je vinden in onderstaande tabel. Voor straten waarvoor geen parkeerverbod geldt, werd geen vaste datum vastgelegd. Dit om de nodige flexibiliteit tijdens de uitvoering toe te laten.

 

Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen vraag het stadsbestuur met aandrang om het parkeerverbod strikt na te leven. Indien nodig zal, in samenwerking met de lokale politie, streng worden opgetreden tegen overtreders.

Veegplan 2019

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen