Veegplan 2020

Veegplan 2020: samenwerken voor een propere stad

Het stadsbestuur houdt straten en pleinen rein volgens een veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minimaal één keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen.
Social media sharing

Tijdens een veegbeurt wordt het onkruid verwijderd op een ecologische manier, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het zand wordt grondig opgeveegd, zodanig dat onkruidgroei minder kansen krijgt. Zwerfvuil wordt geruimd. Indien nodig worden rioolkolken geledigd en bladerresten verwijderd.

Voor straten waarvoor parkeerverbod noodzakelijk is om de veegbeurt te kunnen uitvoeren werden de data van de veegbeurten in 2020 vastgelegd.  Voor straten waar geen parkeerverbod noodzakelijk is, wordt geen vaste datum vastgelegd.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen