Politie houdt toezicht in schoolomgeving

Veilig schoolbegin 2020: Politie heeft extra aandacht voor fiets- en schoolstraten

Op dinsdag 1 september 2020 gaat het nieuwe schooljaar van start. Dit betekent voor veel kinderen en jongeren dat ze zich voor het eerst of opnieuw dagelijks in het verkeer begeven. Het wordt dan heel wat drukker op de weg, waaraan zowel de zachte als sterke weggebruikers zich moeten aanpassen.

Lokale Politie Sint-Niklaas wil iedereen sensibiliseren, zowel de (groot)ouders die hun kinderen naar school brengen en afhalen, als de schoolgaande jeugd die zich van huis naar school en terug begeeft, om deze verplaatsingen op een zo verantwoord mogelijke en verkeersveilige manier te doen. Elk jaar vallen er nog te veel jeugdige verkeersslachtoffers op weg van en naar school.
Social media sharing

Politietoezicht in de schoolomgeving

Om op de eerste schooldagen het verkeer in de schoolomgeving op een vlotte en veilige manier te laten verlopen, besteedt de politie tijdens de ochtend- en avondspits bijzondere aandacht aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving, de binnenstad, schoolroutes en op de grote invalswegen in Sint-Niklaas.

Fietsstraten en andere aandachtspunten

Andere aandachtspunten zijn verzamelplaatsen voor fietsers, opstapplaatsen aan schoolbussen, belangrijke wegenwerken en andere mogelijke hindernissen voor fietsers. De fietsstraten in de stad werden extra gevisualiseerd met rood geschilderde vlakken en fietslogo’s. In de Kalkstraat, Ankerstraat, Zamanstraat, Nieuwstraat, Hemelaerstraat, Leopold II-Laan en de Westerstraat vragen deze fietsstraten bijzondere aandacht voor de naleving van de verkeersregels.

September = verkeersmaand

Zowel de medewerkers van de dringende politiehulp als van de wijkpolitie engageren zich om actief verkeerstoezicht uit te oefenen tijdens de eerste veertien dagen van het nieuwe schooljaar (van maandag 1 tot en met vrijdag 18 september 2020). De verkeerspolitie zal dit gedurende heel de maand september doen.

Er zullen specifiek toezicht en controles zijn in de diverse schoolomgevingen, schoolroutes en belangrijke invalswegen bij het begin en aan het einde van de schooldagen. Op weekdagen is dat  tussen 7.45 tot 8.30 uur, van 11.30 tot 12.15 uur en van 15.45 tot 16.30 uur. Op woensdagen houdt de politie toezicht  van 11.30 tot 12.30 uur.

Met deze controles richt de politie zich hoofdzakelijk op inbreuken door autobestuurders, fietsers en bromfietsers. Meer bepaald zal de politie zich richten op:

  • het naleven van de wegcode in fietsstraten (bestuurders van gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet voorbijsteken)
  • het tegen de richting rijden door fietsers
  • het naleven van de snelheidsregels en correctheid van boorddocumenten van voertuigen
  • de technische eisen van fietsen en bromfietsen
  • de algemene inbreuken op het K.B. van 1.12.1975 (wegcode)
  • verkeersonveilig gedrag (agressie)
  • gevaarlijk en hinderlijk geparkeerde voertuigen
  • het correct instellen van kinderzitjes
  • het uitvoeren van snelheidscontroles in de zone 30 in schoolomgevingen

Samen werken aan verkeersveiligheid

Ook de gemeenschapswachten (vroegere stadswachten) zullen toezicht houden voor een veilig schoolbegin. Zij zullen in eerste instantie de belangrijkste oversteekplaatsen op de Grote Markt bemensen. De gemeenschapswachten zullen overtreders inlichten over een correcte houding in het verkeer en hen ook bewust maken van eventueel foutief gedrag.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen