Een balon stijgt op vanop de Grote Markt

Verkeersmaatregelen tijdens het weekend van de Vredefeesten

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Van vrijdag 1 september tot en met zondag 3 september vinden de Vredefeesten plaats. Tijdens dit stadsevenement zullen er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden.
Social media sharing

De Vredefeesten vinden plaats in de hele stadskern. Dit heeft dan ook een impact op het verkeer in deze zone. De tijdelijke verkeersmaatregelen hebben vooral betrekking op de zones: Grote Markt, Apostelplein, Hendrik Heymanplein, Romain De Vidtspark, Stationsplein, Castrohof en enkele zones in verbinding met opgesomde zones of SVK.

In de politieverordening in bijlage van dit nieuwsbericht, kan je nakijken of er maatregelen genomen worden in jouw straat. De tijdelijke verkeersmaatregelen houden vooral een verbod van doorrij, parkeerverbod, verandering van verkeersrichting, opheffen of invoering van éénrichtingsverkeer, extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap en parkeerplaatsen voor bewoners in.

Indien je in deze zone woont, lees dan zeker de verkeersmaatregelen na. Zo ondervind je tijdens het weekend zo weinig mogelijk hinder. Je krijgt deze informatie ook via een bewonersbrief in de brievenbus, in de week van 21 augustus.

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen