Nieuwe fietsbrug

Verwijdering proefopstelling knip Nieuwe Molenstraat

Eind april 2021 werd de Nieuwe Molenstraat als proefproject ‘geknipt’ ter hoogte van de spoorwegbrug. De Nieuwe Molenstraat werd doodlopend, zowel langs de kant van de Raapstraat als langs de kant van Vijfstraten. Het ging om een proefopstelling in de aanloop naar de bouw van de fietsbrug over Vijfstraten.
Social media sharing

De proefopstelling zou blijven staan tot het einde van de zomer. Op dit ogenblik hebben we al de nodige verkeerstellingen en hebben we ook zicht op de impact op de naburige kruispunten en straten. In de loop van de maanden juli en augustus kunnen we geen bijkomende interessante verkeerstellingen uitvoeren. Daarom verwijderen we de proefopstelling al tijdelijk op woensdag 14 juli. De paaltjes en boombakken ter hoogte van de spoorwegbrug verdwijnen. In de plaats komt er een wegversmalling met voorrang voor de voertuigen komende van Vijfstraten. De doorgang wordt 3,50 meter breed.

Met de realisatie van de fietsbrug over Vijfstraten wordt de knip in de Nieuwe Molenstraat definitief. In de tussentijd werken we in overleg met het Vlaams Gewest verder aan een slimmere lichtenregeling op het kruispunt R42 (Singel)/Vijfstraten, met het oog op een goede doorstroming van het verkeer op Vijfstraten en op de Singel. We moeten ook flankerende maatregelen nemen in de Grote Heimelinkstraat en de Vlasstraat, waar het verkeer toenam tijdens de proefperiode.

De opdrachtgever van de fietsbrug is de provincie Oost-Vlaanderen. Deze brug is een ontbrekende schakel op de fietssnelweg (F4) die over het grondgebied van onze stad loopt, langsheen de spoorlijn Antwerpen-Gent, en waar ook onder meer het vernieuwde kruispunt Driekoningen deel van uitmaakt. De realisatie van de fietsbrug betekent een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers aan het moeilijke knooppunt Singel/Vijfstraten. Het traject van de fietsbrug ligt tussen de Noordlaan en het bufferbekken aan de Rootputstraat, waar de aansluiting wordt gemaakt met de fietssnelweg richting Nieuwkerken. De fietsbrug loopt omhoog naast de spoorwegbrug boven Vijfstraten.

bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen