Tractor aan het werk op akker

Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027 en milieueffectenrapportage

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027.
De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens hechtte de Vlaamse Regering op 17 maart 2023 haar goedkeuring aan het plan, zoals finaal goedgekeurd door de Europese Commissie. De opmaak van dit Vlaams GLB-plan werd begeleid door een milieu-effectenrapportage (m.e.r.), met daarbij ook een passende beoordeling (plan-MER, met kenmerk PLMER-272).
Social media sharing

De goedkeuring van de Vlaamse Regering van het GLB Strategisch Plan 2023-2027 is gestoeld op een goedgekeurde plan-MER. De finale versie van het Strategische MER kan je raadplegen op de website van Departement Landbouw en Visserij

De nodige opvolging van de milieu-impact dient te gebeuren wanneer het GLB Strategisch Plan effectief in werking is. 

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen