Stormschade akker

Voorjaarsstormen 2019 erkend als ramp

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Op 30 december 2019 werden de voorjaarsstormen, die tussen 9 en 15 maart van 2019 plaatsvonden, als algemene ramp erkend door de Vlaamse Regering. Dat wil zeggen dat het Vlaams Rampenfonds een financiële tegemoetkoming kan uitkeren voor schade die de stormen hebben aangericht.
Social media sharing

Wat komt in aanmerking?

Iedere brandverzekering dekt ook schade door natuurrampen en dus ook schade die werd aangericht door stormen en rukwinden. Het Vlaams Rampenfonds komt voor schade die door de brandverzekering wordt gedekt niet tussen. Bij schade moet men daarom best aangifte doen aan de eigen brandverzekeraar.

Het Rampenfonds komt enkel tussen voor bepaalde gevallen, in te delen in 4 categorieën.

  • Een eerste categorie bestaat uit goederen die niet vallen onder de “eenvoudige risico’s”, wat voornamelijk van toepassing is op industriële of landbouwinstallaties.
  • Een tweede groep zijn goederen die niet door verzekeringen kunnen gedekt worden, zoals een veestapel, landbouwgewassen, bosaanplantingen en (landbouw)bodems.
  • De derde categorie  zijn de goederen van personen die afhankelijk zijn van een leefloon of vergelijkbare uitkering.
  • Tenslotte kan het Vlaamse Rampenfonds ook voor goederen van het openbaar domein tussenkomen.

Hoe een aanvraag indienen?

Een aanvraag voor een schadevergoeding wordt bij voorkeur via het E-loket van het Vlaams Rampenfonds ingediend. Het voordeel van deze digitale indiening is dat de aanvraag dan zeker correct is ingevuld. Het is uiteraard ook nog steeds mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen. De nodige formulieren daarvoor zijn ook op de website terug te vinden. De uiterste indiendatum van een aanvraag is in beide gevallen 31 maart 2020. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met het Vlaams Rampenfonds op 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be of via hun website.

Verzekeringen

Grote Markt
1
9100
Sint-Niklaas
bestuurcultuurdocumentenfietsgeldgezondheidszorglerenmobiliteitnatuuropvangveiligheidwaarschuwingwerkenwerkenopafspraakwonen