grasland

Wat met je grasmaaisel na ‘Maai mei niet’?

Je bekijkt een gearchiveerde pagina. Het is mogelijk dat deze info niet meer up to date is.
Tijdens de maand mei hebben heel veel Vlamingen hun gras bewust (langer) laten groeien. Dat heeft veel voordelen. Maar nu is het  juni, dus hét ideale moment om je gras te recycleren in de tuin! Hoe ga je zo duurzaam mogelijk met je grasmaaisel aan de slag? Vlaco en OVAM geven enkele tips.
Social media sharing
  1. Gazonmaaisel is perfect geschikt om als mulchlaag te gebruiken. Het remt het onkruid, houdt de onderliggende bodem vochtig en  geeft tegelijk voedingsstoffen en – na vertering – structuur aan de onderliggende bodem.
  2. Wat kort gazonmaaisel kan je gerust aan je kippen geven. Let op: geef hen niet te veel maaisel en strooi het niet te dik in de ren. Als kippen veel van dat korte gras eten, kan dit namelijk opstoppen in hun krop. Hier begint het dan te gisten, de opgepikte graantjes geraken niet meer tot bij de maag en de kip wordt ziek of mager.
  3. Je kan compost maken van je gazonmaaisel. Voeg het maaisel eerder met mondjesmaat en goed gemengd met bruin materiaal toe aan je thuiscompostering. Wie grote hoeveelheden zuiver gazonmaaisel zonder bijmenging composteert, zal te kampen krijgen met extreme broei, verslemping en ‘koekvorming’… waarna het composteerproces helemaal stilvalt.
  4. Wacht na eind mei niet te lang met je gras een eerste keer te (mulch)maaien. Tot begin juni - en zeker met de frissere temperaturen van de laatste maanden – staan er nog niet te veel bloemen in het zaad en/of is het zaad nog niet kiemkrachtig. Dan kan je de grasresten gerust in je tuin recycleren door gebruik te maken van bovengenoemde thuiskringlooptips. Let wel op als je het gras nog veel langer laat staan. Dan gaan de zaden kiemkrachtig zijn en kan je ze zo verder verspreiden in je tuin.
  5. Zorg voor een kwalitatieve (professionele) verwerking van je grasmaaisel. Het kan verleidelijk zijn om je grasmaaisel op een hoop of in een berm te gooien. Helaas heeft dat erg nadelige gevolgen voor het milieu: grote hoeveelheden gras beïnvloeden de bodem, waardoor het ecosysteem in de war geraakt. Zo verdwijnt de bloemenrijke vegetatie en wordt die overgenomen door ruige kruidensoorten als brandnetels. Daarnaast heeft het ook nadelige gevolgen voor dieren, ze kunnen er namelijk ziek van worden. Weet ook dat als je grasmaaisel op openbaar terrein gooit (bv. aan de rand van een bos of in een berm), dit een vorm van sluikstorten is. En dat is strafbaar.

Vermijd om al je maaisel met het gft mee te geven
De aanvoer van gft-afval bij de verwerkers piekt traditioneel tussen april en juni waardoor een extra aanvoer van maaisel best wordt vermeden. Voer je maaisel dus best apart als groenafval af via het recyclagepark of huis-aan-huis-inzameling van groenafval. Je ontlast daarmee de gft- verwerking én het is ook nog een goedkopere oplossing dan de gft-bak. Op die manier wordt er van je gras gecertificeerde compost gemaakt in een professionele compostering, net zoals van gft.

Kan je je gras nog een paar weken laten staan voor je het naar het recyclagepark brengt of aanbiedt voor inzameling? Super, op die manier vermijd je een overaanbod aan gras bij de composteerders en zorg je voor een optimale benutting van de composteringscapaciteit!

Over Vlaco
Vlaco behartigt al 30 jaar het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel overheden (OVAM en afvalintercommunales) als bedrijven die bioafval verwerken. In totaal zijn een 100-tal bedrijven lid. Vlaco ondersteunt de afzet van kwaliteitsvolle eindproducten via onderzoek, demonstratieprojecten en communicatie. Ook particulieren kunnen thuis de biologische kringloop sluiten. Samen met de afvalintercommunales verzorgt Vlaco vormingen voor burgers en vrijwilligers.

Over de OVAM
De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. Ze geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving. Onze bodem beschermen ze door de bodemkwaliteit in Vlaanderen te controleren, verontreinigingen te voorkomen en bodemsaneringen ambtshalve uit te voeren. Ze helpen gezinnen en bedrijven om afval te vermijden en juist te sorteren. Samen met alle Vlamingen werken zij aan een circulaire economie, om zo de levensduur en het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren.

► Meer info
Elke.celen@vlaco.be
woordvoerder@ovam.be

bestuur cultuur documenten fiets geld gezondheidszorg leren mobiliteit natuur opvang veiligheid waarschuwing werken werkenopafspraak wonen